Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Double Pass által készített akadémiai audit teljes szövegét annak esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 21.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MLSZ - Adminisztráció, Magyar Labdarúgó Szövetség

1 Melléklet

dr. Bodoky Tamás Richárd Úr részére

Tisztelt Uram!

Ön közérdekű adatok kiadása iránti igénnyel fordult a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez, melyben a Double Pass által készített akadémiai audit teljes
szövegének kiadását kérte.

A fentiek szerinti adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatom:

1.       A Double Pass az akadémiák tevékenységével kapcsolatosan
folyamatosan végzi feladatát, adatkérő nyomtatványokat, dokumentumokat
gyűjt, interjúkat rögzít, helyszíni vizsgálatokat végez, stb., amely
folyamatos tevékenység eredményeként

- a Double Passnál

- nagy mennyiségben

- diagnózis jellegű

- részmunkaanyagok

keletkeztek.

 

Ezen anyagokról rendszeres konzultáció-sorozat zajlik, illetve a 3 nagyobb
munkafolyamati szakasz mindegyikéről az auditor cég szóbeli tájékoztatót
tart az elnökség számára. A szóbeli tájékoztatóhoz PowerPoint-os
prezentáció készül, az előadásról pedig egy vezetői összefoglaló. Az első
ilyen összefoglalót mellékelem.

2.          Tájékoztatom, hogy a fent nevezett részmunka anyagokból a
vizsgált utánpótlás nevelő központok egyénileg megkapták a visszajelzést,
az adott akadémiára vonatkozó írásos összefoglalás és szóbeli értékelés
formájában. A Double Pass eljárása folyamán az egyes akadémiák
tekintetében keletkező, egyes, a Double Pass által meghatározott 
vizsgálati szempontokra koncentráló munkaanyagokat nem áll módunkban az
Önök részére kiadni. Ezen anyagok ugyanis az egyes akadémiákra vonatkozó
üzleti titkokat, személyiségi jogok által védett adatokat tartalmaznak,
másrészt a Double Pass szellemi tulajdonát képező munkamódszereket
tartalmazzák. Az akadémiák üzleti titkaira, személyiségi jogaira, a
szellemi alkotások védelmére tekintettel az említett anyagok az érintettek
megkeresésével, az akadémiák egyéni döntése alapján hozhatóak
nyilvánosságra.

 

3.         Az Önök kérése kapcsán megkerestük az auditor céget. A
Double-Pass arról tájékoztatta a szövetséget, hogy az első körös
átvilágítás részletes eredményeinek nyilvánosságra hozatala – a fent
említett jogi korlátokon túlmenően – szakmailag nem szolgálja, ugyanakkor
feltételezhetően negatívan befolyásolhatja a projekt sikerét. A belga
partnerrel három lépcsős átvilágítási és fejlesztési programban
állapodtunk meg, amelynek első szakasza azt célozta, hogy feltérképezzék a
fejlesztendő területeket, inputot szolgáltatva a második szakasznak – a
tréning és fejlesztési programnak, amely jelenleg zajlik. A jelenlegi
szakaszban az auditor az egyes résztvevők felé kizárólag saját magukra
vonatkozó diagnózis értékeket képezett, a vezetői összefoglalóban és a
szóbeli tájékoztatóban pedig homogén klasztereket alkotott illetve
minősített az egyes klaszterek tagjainak megjelölése nélkül.

 

4.         Az akadémiai vizsgálat eredményével kapcsolatban sajnálatosan a
sajtó a legtöbb esetben a folyamat és a módszertani háttér ismerete nélkül
vont le téves és hibás következtetéseket, érvelés szempontjából hibás
szakmai összefüggésbe állították be a birtokukba jutott vagy kitalált –
egyébként nem hiteles vagy nem releváns - információkat. Erre tekintettel
felajánlom, hogy munkatársaim kérésükre az Önök rendelkezésére állnak,
hogy részletesen bemutassák az audit folyamatot.

 

5.         A fentiek szerint az MLSZ a korlátozott lehetőségei mellett
mindent megtett az Önök kérése teljesítése és tájékoztatása érdekében.
Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, hogy az MLSZ, mint országos sportági
szakszövetség a tagjai felé tartozik korlátlan beszámolási
kötelezettséggel, a tagokon kívüli megkeresésre az info törvény előírásai
szerint köteles a tájékoztatásra. Ez utóbbira tekintettel nyilatkozom,
hogy az akadémiai audit folyamat nem tartozik az említett törvényben
meghatározott tájékoztatási kötelezettség fogalomkörébe.

 

Érdeklődését megköszönve,

kérem fentiek szerinti tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:

 

Dr. Vági Márton

   főtitkár