Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,
kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,
valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 25.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Érdeklődő!

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében
harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben előterjesztett kérelmekre,
amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

Üdvözlettel:

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
www.kormany.hu<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi...>

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktsz: NGM/7473/2014

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatára 2014. február 25-én
beérkezett Közérdekű Adatkérés - Ajándékozás 2010-2014 között tárgyú
levelében feltett kérdéseire az alábbiakban válaszolunk.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos célú ajándékozási gyakorlatát a
35/2011.(XI.10.) NGM utasítás szabályozza.  Ajándék külföldi állami vezető
részére,  a nemzetközi kapcsolatokban fennálló szokásoknak, illetve a
nemzetközi protokoll gyakorlatnak megfelelően, a viszonosság
figyelembevételével adható.

 

Az ajándékok beszerzése a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságon keresztül
történik.  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az Nemzetgazdasági
Minisztérium partnerei részére a 2010-2014 közötti időszakban 7 523 708 Ft
értékben vásárolt ajándékokat.

 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az alábbi partnerektől vásárolt
az Nemzetgazdasági Minisztérium részére reprezentációs célú ajándékokat:

 

Magyar Pénzverő Zrt.

Bortársaság

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

Sauska Pincészet

Merhávia Kiadó

Metris Bt.

Budapesti Üvegcenter Kft.

Aszúszem Kft.

Fa Díszdobozok Kft.

Music Express Kft

GROBY NETSHOP KFT

Magyar és Magyar Kft

 

Üdvözlettel

Ügyfélszolgálat

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.:795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Legyenek szívesek megküldeni az ajándékozott személyek nevét, az ajándék tárgyát és össszegét.

Az ajándékozottak személyek közpénzből részesültek ajándékozásban, azt vagy protokollokból kapták, ekkor nyilván közszereplőként jártak el, vagy valamilyen, az adott minisztériummal fennálló jogi kapcsolat eredményeképp, semmiképp sem „privát” okból, ezért nincs akadálya a megajándékozottak neveinek közlésének, az ajándék tárgyának és az összegnek.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Érdeklődő!

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében
harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben előterjesztett kérelmekre,
amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

Üdvözlettel:

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
www.kormany.hu<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi...>

idézett részek megjelenítése

NGM - Sajtó, Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Alábbi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadás határidejét 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

NGM Sajtó és Kommunikációs Főosztály    

 

idézett részek megjelenítése

NGM - Sajtó, Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Ferencz Gábor!

A kérdései által említett megajándékozottak többsége külföldi
állampolgárságú személy, aki nem magyar közfeladatot lát el, így személyes
adatai nem tartoznak a hazai Info. tv. szerinti közérdekből nyilvános adat
fogalma alá. A kért személyes adatok kiadása ezért nem áll módunkban.

Üdvözlettel,
NGM Sajtó és Kommunikációs Főosztály

 

 

From: Pusenszki Judit On Behalf Of NGM - Sajtó
Sent: Friday, March 21, 2014 12:26 PM
To: [FOI #2257 email]
Subject: Re: NGM/7473/2014 - Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Alábbi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadás határidejét 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

NGM Sajtó és Kommunikációs Főosztály    

 

idézett részek megjelenítése