Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Külügyminisztérium
2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,
kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,
valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 25.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

Tisztelt Ferencz Gábor úr!
 
A Külügyminisztériumhoz intézett közérdekű adatigénylését köszönettel
megkaptuk, az alábbiakban olvashatja a tárca válaszát:
A Külügyminisztérium ajándékozási gyakorlata a többi tárcához képest
egyedi. A nemzetközi kapcsolatokban, ezen belül is a diplomáciában az
ajándékozás a két- és többoldalú kapcsolatok építésének, a látogatások
programjának szerves része.
Az ajándékozásnak sok összetevője van; elsődleges szempontok az
ajándékozott személy (neme, kora, rangja, érdeklődése), az általa
képviselet ország/szervezet, az ajándékozási alkalom/esemény, a
rendelkezésre álló keret. Kiemelkedő szerepet játszik az diplomáciában
hagyományosan mérvadó viszonosság (reciprocitás) is. Fontos, hogy az
ajándék ne csak a megajándékozott személy, hanem az ajándékozó személyre,
illetve az általa képviselt országra nézve is jellemző legyen, ebből a
szempontból fontosak a hungarikumok.
A Külügyminisztérium részéről hagyományosan a minisztérium felsővezetői
ajándékoznak saját hivatalos látogatásaik, illetve külföldi partnereik
fogadása alkalmából. A magyar külképviseletek ugyancsak rendelkeznek
szerény, ajándékozásra fordítható reprezentációs kerettel, amelyből a
nagykövetség kiemelt partnerei, a fogadó ország képviselői számára lehet –
többnyire jelképes – ajándékot vásárolni.
Az ajándékok beszerzése közvetlenül a gyártóktól illetve
nagykereskedésektől, saját forrásból történik. A Külügyminisztérium –
beleértve a magyar külképviseleteket is – a hivatkozott időszakban, 2010
és 2014 között 20.664.143.- forintot költött ajándékozásra.
Az ajándékok nagy hányada a hungarikumok közül kerül ki. Legnagyobb
beszállítóink:
Líra könyv Zrt.
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Halasi Csipke Közalapítvány
Magyar Pénzverő Zrt.
Bortársaság Boltok Kft.
BÁV Zrt.
Grafic Line Kft.
Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.
Hungaroton Records Kft.
Kalocsai Porcelánfestő Kft.
Magyar Posta Zrt.
Tokaj Kereskedőház Zrt.
Zsolnay Porcelánmanufaktúra  Zrt.
„5K” Kft.
Szamos Marcipán Kft.
 
Üdvözlettel:
 
Gergály-Lukács Éva
osztályvezető
Közkapcsolati Osztály
Sajtó Főosztály
 
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közérdekű Adatigénylések!

Legyenek szívesek megküldeni az ajándékozott személyek nevét, az ajándék tárgyát és össszegét.

Az ajándékozottak személyek közpénzből részesültek ajándékozásban, azt vagy protokollokból kapták, ekkor nyilván közszereplőként jártak el, vagy valamilyen, az adott minisztériummal fennálló jogi kapcsolat eredményeképp, semmiképp sem „privát” okból, ezért nincs akadálya a megajándékozottak neveinek közlésének, az ajándék tárgyának és az összegnek.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

Tisztelt Ferencz Gábor úr!

A Külügyminisztérium 2014. március 14-én megkezdte az Ön által 2014. március 13-án 20.16 órakor küldött közérdekű adatigénylés kezelését.

Megállapítottuk, hogy az Ön által benyújtott adatigénylés az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 29 § (1) alapján „jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik”, ezért az Infotv. 29 § (2) alapján a válaszadási határidő 15 nappal történő meghosszabbítása mellett döntöttünk.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

Gergály-Lukács Éva
osztályvezető
Sajtó Főosztály
Közkapcsolati Osztály

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor úr!

A Külügyminisztérium 2014. március 14-én megkezdte az Ön által 2014. március 13-án 20.16 órakor küldött közérdekű adatigénylés kezelését.

Megállapítottuk, hogy az Ön által benyújtott adatigénylés az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 29 § (1) alapján „jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik”, ezért az Infotv. 29 § (2) alapján 2014. március 21-én küldött levelünkben arról tájékoztattuk, hogy a válaszadási határidő 15 nappal történő meghosszabbítása mellett döntöttünk.

Ahogy egy korábbi, a tárgyhoz kapcsolódó adatigénylése kapcsán küldött levelünkben is jeleztük, a Külügyminisztérium 2010-2014 között összességében 20.664.143 forintot költött ajándékozásra.

Megkeresésére jelezzük, hogy a Külügyminisztérium részéről megajándékozott személyek többsége külföldi állampolgárságú és más állam területén tevékenykedő személy, ezért nevük nem illeszkedik az Infotv. szerinti közérdekből nyilvános adat fogalmába.

A megajándékozott magyar személyek - alapvetően a Külügyminisztérium által szervezett konferenciák előadói - nem közfeladatot ellátó személyek, így nevük nem minősül közérdekből nyilvános adatnak.

A Külügyminisztérium a 2012. és 2013. évre vonatkozó protokoll ajándékainak listáját a levelünkhöz mellékelt csatolt fájlokban megküldjük.
A Külügyminisztérium korábbi adminisztrációs rendszerének (ún. MANNA) cseréje, illetve az új rendszerre (ún. FORRÁS) történő átállás miatt a 2010-11 évek vonatkozásában hasonló tételes kimutatás nem készíthető, így azt nem is tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani. Jelezzük szintén, hogy adminisztrációs okok miatt a 2014-es év tételes kimutatása sem lehetséges.

Üdvözlettel:

Gergály-Lukács Éva
osztályvezető
Sajtó Főosztály
Közkapcsolati Osztály

idézett részek megjelenítése