Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Honvédelmi Minisztérium
2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,
kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,
valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 25.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Reichardtné Tóth Csilla kotv. (HM Ügyfélszolgálat), Honvédelmi Minisztérium

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - Ajándékozás 2010-2014 között

idézett részek megjelenítése

Sajtó osztály, Honvédelmi Minisztérium

 

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

Az Ön által az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján „Közérdekűadat igénylés - Ajándékozás 2010-2014 között” tárgyú
levelében feltett kérdéseire az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1.) Az ajándékozás célszemélyei nemzetközi viszonylatban a fogadó, vagy
beutazó tárgyaló delegációk tagjai, vezetői voltak. Ez a gyakorlat a
katonai udvariassági, illetve protokoll szabályok alapján történik. A
tárcánál az ajándékozás a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai
együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási
kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás alapján valósul meg. Az
utasítás 3. § -a szigorú személyi kategóriába sorolja a HM politikai és az
MH katonai vezetőit, míg a 6. számú melléklete meghatározza, hogy az adott
kategóriához milyen ajándékozási összeghatár tartozik.

 

2.) Ajándékozásra hazai viszonylatban elsősorban állami és katonai
ünnepek, valamint különleges események, például jubileumi évek
elismeréseként, gyakorlatok lezárásaként kerülhet sor. Ajándékot kaphatnak
a Magyar Honvédség külföldi missziós kontingenseiben szolgáló katonák.
Ajándékozással ismerhetik el a testületen kívüli személyeket, akik
kimagasló munkát végeztek a honvédelem érdekében vagy népszerűsítésében.

 

Az ajándékozottakról részletes kimutatással nem rendelkezünk. Az
ajándékokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a HM Védelemgazdasági Hivatal
Beszerzési Igazgatóság végzi el a tárca protokolláris és
rendezvényszervezési feladatokért felelős szervezete által kidolgozott
szakmai-műszaki követelmények alapján. 2010 és 2014 között a HM és MH
55 500 000 forintot költött ajándékozásra.

 

Figyelembe véve a honvédelmi tárca hazai és nemzetközi kapcsolattartásból
eredő széles körű feladatait, - ezen belül is kiemelten a NATO tagsággal
és a missziós szerepvállalással kapcsolatos kötelezettségeket, valamint az
ehhez kapcsolódó delegációk fogadásával kapcsolatos feladatokat –
megállapítható, hogy az ajándékozásra felhasznált összeg a
tárgyidőszakban, a 2010 előtti időszakhoz képest a megnövekedett feladatok
ellenére felére csökkent.

 

3.) Az ajándékok Magyarországot, a magyar tájegységeket szimbolizáló
tárgyak, magyar népművészeti alkotások, a történelmünket reprezentáló
emléktárgyak, illetve Budapestet, hazánkat bemutató könyvek. Az ajándékok
körébe tartoznak a hadi felszerelések makettjei, vagy egyes felszerelések
korhű másolata, illetve a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium
szimbólumai is.

 

 

Az ajándékok eredete, a beszállító cég megnevezése az alábbi szállítók
által forgalmazott termékek köréből kerültek ki.

 

Music Express KFT

Zsolnay Porcelánmanufaktúra ZRT

Pohárdi József ágyúkészítő

Kalocsai Porcelánfestő KFT

Magyar Pénzverő ZRT

Vésnök KFT

Magyar Családellátó KFT

LIRA Könyv ZRT

E-MILORG KFT

Ékszerszínház Ker. KFT

Molnár Pálné egyéni vállalkozó

 

 

2014. március 12.

 

Tisztelettel:

HM Sajtóosztály

 

 

From: Ferencz Gábor [[1]mailto:[FOI #2254 email]]

Sent: Tuesday, February 25, 2014 9:19 PM

To: Reichardtné Tóth Csilla kotv. (HM Ügyfélszolgálat)

Subject: Közérdekűadat igénylés - Ajándékozás 2010-2014 között

 

    Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

 

     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)

     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,

     hogy a Honvédelmi Minisztérium

     2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,

     kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,

     valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg.

 

     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és

     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre

     a feladó e-mail címére megküldeni.

     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben

     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu

     weboldalon töltse fel.

 

     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a

     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.

     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,

     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés

     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a

     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként

     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

 

     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy

     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése

     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt

     küldje meg számomra.

 

     Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

     Kelt: 2014. február 25.

 

     Üdvözlettel:

 

     Ferencz Gábor

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

References

Visible links
1. mailto:[FOI #2254 email]

Tisztelt Sajtó osztály!

Legyenek szívesek megküldeni az ajándékozott személyek nevét, az ajándék tárgyát és össszegét.

Az ajándékozottak személyek közpénzből részesültek ajándékozásban, azt vagy protokollokból kapták, ekkor nyilván közszereplőként jártak el, vagy valamilyen, az adott minisztériummal fennálló jogi kapcsolat eredményeképp, semmiképp sem „privát” okból, ezért nincs akadálya a megajándékozottak neveinek közlésének, az ajándék tárgyának és az összegnek.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Sajtó osztály, Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Ferenc Gábor!
Kérdését megkaptuk, valaszadásig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Honvédelmi Minisztérium
Miniszteri Kabinet
Sajtóosztály
Tel: +36-1-474-1109
Fax: +36-1-474-1110
E-mail: [email address]
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-mini...
https://www.facebook.com/magyarhonvedseg

idézett részek megjelenítése

Sajtó osztály, Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Ferencz Gábor!

Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem rendelkezik olyan összesített nyilvántartással, adattal, melyben az ajándékozottak neve, az ahhoz kapcsolódó ajándék és ajándéktárgy értéke szerepelne, így a kérését nem áll módunkban teljesíteni.

Mint ahogy azt a korábbi válaszunkban is leírtuk, az ajándékozás a honvédelmi miniszter a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítása alapján valósul meg, amely utasítás nem írja elő, hogy a tárca ilyen jellegű nyilvántartás vezessen.
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlon...

Az elutasítást továbbá az alábbiakkal indokoljuk:

Az Infotv. fent hivatkozott 30. § (2) bekezdése szerint az adatigénylést csak akkor kell teljesíteni, ha azt a közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül képes teljesíteni.

Mindezt alátámasztja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4205-2/2012/V. számú állásfoglalása, mely kimondja „Tekintettel arra, hogy az adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, az adatkezelő nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell a törvény szabályai szerint biztosítania.
…a közérdekű adat definíciójából az következik, hogy a közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az igény teljesítés érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani. Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem kötelezhető. Ha az adatigénylésben megjelölt szempontok szerinti adatgyűjtés nagyobb munkaráfordítást, költséget igényel, mely egyszerű matematikai vagy informatikai műveleteken túlmutat, akkor annak elvégzésére a közfeladatot ellátó szervnek nincs jogszabályi kötelezettsége.”

Tájékoztatjuk, hogy e levél kézhezvételét követő 30 napon belül az ügyben bírósághoz, továbbá vizsgálat kezdeményezése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló, vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

2014. március 19.

Tisztelettel:

Honvédelmi Minisztérium
Miniszteri Kabinet
Sajtóosztály
Tel: +36-1-474-1109
Fax: +36-1-474-1110
E-mail: [email address]
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-mini...
https://www.facebook.com/magyarhonvedseg

idézett részek megjelenítése