Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,
kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,
valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 25.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

A vonatkozó jogszabály értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma adatgazdának 2014. március 12.-ig válaszolnia kellett volna. Legyenek szívesek elküldeni a kért adatokat.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Ferencz Gábor!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján megküldött adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

Adatigénylése a 2010-2014 közötti időszak ajándékozásaival kapcsolatos. Tekintettel arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődje feladatkörébe a kormányzati szervek közül a legtöbb szakpolitikai ágazat tartozik, valamint a jelzett időszakban több ágazat tekintetében fejezeti átszervezésekre került sor, a kért adatok összegyűjtése több időt vesz igénybe. Erre figyelemmel tájékoztatom, hogy a válaszadási határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbításra került.

Megértését köszönöm.

Üdvözlettel:

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése