Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

2015. május 30-án egy váci agyagbányában szállítószalagba szorult egy munkás. Kérném szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a tűzoltóság, katasztrófavédelem részéről milyen szerek, hány fővel vonultak, a szerek a riasztáskor hol tartózkodtak, és összességében hány forintba került a vonulás, mentés.

Ezen időszak alatt a váci tűzoltóság működési körzetében volt-e másik tűzoltói beavatkozás. Ha igen, hol, mikor, mi, és oda honnan milyen szerek vonultak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 15.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Pest Posta, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelettel:

Balogh Nikolett ka.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatal

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Telefon: 1/469-4105
Fax: 1/469-4353