Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Közérdekű adatigénylés keretében szíveskedjen megküldeni számomra, hogy az ön minisztériumában/kormányhivatalában, illetve az ön felügyelete alá tartozó háttérintézményekben, hivatalokban, intézetekben hány személyszállításra szolgáló állami autót üzemeltetnek, pontosan kinek jár ilyen szolgálati autó és milyen feltételekkel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Sajto (AM), Agrárminisztérium

Tisztelt Tordai Bence! 

Ezúton küldjük a 2022.08.30-án benyújtott közérdekű adatigénylésére a
választ. 

Üdvözlettel: 

AM Sajtóiroda

__________________________________________________________________________________________

Tordai Bence úr 
részére
[FOI #20942 email] 

Tárgy: az Agrárminisztérium és háttérintézményei által üzemeltetett
szolgálati autókra vonatkozó közérdekű adatigénylés
Tisztelt Adatigénylő!

Az Agrárminisztériumhoz 2022. augusztus 30. napján, elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésében az Agrárminisztérium és a tárca
felügyelete alá tartozó háttérintézmények üzemeltetésében lévő szolgálati
gépjárművekre és jogosultjaira vonatkozó adatok kiadását kérte.
Tájékoztatjuk, hogy az Agrárminisztérium üzemeltetésében nincs
személyszállításra szolgáló állami gépjármű.
A tárca felügyelete alá tartozó háttérintézményekre vonatkozó kérdése
vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy tárcánk nem rendelkezik adatokkal,
ezért az Agrárminisztérium az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja
alapján nem minősül adatkezelőnek.
Továbbá tájékoztatjuk, hogy a szolgálati gépjárművel kapcsolatos
juttatásokra jogosult személyeket és a szolgálati gépjármű használatának
feltételeit az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet határozza meg.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2022. szeptember 14. 

Tisztelettel:
Agrárminisztérium
Sajtóiroda

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

-----Original Message-----
From: Tordai Bence [mailto:[FOI #20942 email]]
Sent: Tuesday, August 30, 2022 10:31 AM
To: Adatigénylés (AM) <[Agrárminisztérium request email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Agrárminisztérium által használt
szolgálati autók

 

Tisztelt Agrárminisztérium!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Közérdekű adatigénylés keretében szíveskedjen megküldeni számomra, hogy az
ön minisztériumában/kormányhivatalában, illetve az ön felügyelete alá
tartozó háttérintézményekben, hivatalokban, intézetekben hány
személyszállításra szolgáló állami autót üzemeltetnek, pontosan kinek jár
ilyen szolgálati autó és milyen feltételekkel.  

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2022. augusztus 30.

 

Üdvözlettel:

 

Tordai Bence

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[1][FOI #20942 email]

 

Is [2][Agrárminisztérium request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Agrárminisztérium? If so, please contact us using this form:

[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[4]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

idézett részek megjelenítése