Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ács Zsuzsanna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Agárdi fürdő kedvezményes kezeléssorozat

We're waiting for Ács Zsuzsanna to read a recent response and update the status.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az agárdi fürdőben 2020.szeptember 1-december 23 közötti időszakra meghirdetett, nyugdíjasoknak igénybe vehető kedvezményes - 25 ezer Ft - kezelés sorozattal kapcsolatban:
-jár-e a kedvezmény azon nyugdíjas nyaralótulajdonosoknak, akik Gárdony önkormányzat részére fizetnek építményadót, de sem állandó, sem tartózkodási helyként nincsenek bejelentve nyaralójukba
- jár-e a kedvezmény azon nyaralótulajdonosoknak, akik Gárdony önkormányzat részére fizetnek építményadót és a nyaraló ingatlanuk a tartózkodási helyük
- kérem küldjék el részemre azt a helyi rendeletet, amely leírja a kedvezményes fürdőkezelés igénybevételének feltételeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Ács Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16387-2/2020 számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Gárdonyi Polgármesteri Hivatal!

1.) Adatigénylésem tárgya „Agárdi fürdő kedvezményes kezeléssorozat”, amelyre azt a választ kaptam, hogy a kért adatok nincsenek az önkormányzat birtokában. Válaszukat nem fogadom el, tekintettel arra, hogy a https://www.gardony.hu/index.php?pg=menu... szerint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Gárdony Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, amely Gárdony Város Önkormányzatának költségvetésében szerepel a 9/2020 (VII. 16) Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról kiadott rendelete szerint.
2.) A „Gárdonyiak Lapja” adatigénylésemre vonatkozó válaszukat részben fogadom el; az újság elektronikus formában megjelenik a honlapon. Azt a választ, hogy a költségekre vonatkozó információk megtalálhatók a honlapon, nem fogadom el, mivel nem jelölték meg a pontos elérési útvonalat, a webhely URL címét. Ezért ez az adatközlés nem felel meg a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek.
3.) Az „Önkormányzat tulajdonában levő telkek értékesítése” tárgyban beterjesztett kérelmemre nem fogadom el a megállapított költségtérítést. Egyfelől, amennyiben az önkormányzat eleget tesz a 1995. évi LXVI. törvény által előírt az irattározási szabályoknak, valamint a 3/2018. (II. 21.) BM rendeletben foglaltaknak, akkor a munkaidő ráfordítás nem lehet 24 óra. Másfelől az általam kért adatoknak elérhetőknek kellene lenniük az önkormányzat honlapján. Amennyiben az adatok megismerését költségtérítés nélkül nem teszi lehetővé , a törvényességi ellenőrzést gyakorló kormányhivatalhoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Üdvözlettel:

Ács Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ács Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16387-4/2020 számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ács Zsuzsanna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.