Adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatáskérés

Gombos Péter made this Közérdekűadat request to Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

- Hány fő lát el feladatot hivataluk adóügyekért felelős szervezeti egységében (önkormányzati adóhatóság)?
- Ezen szervezeti egység hány helyszíni ellenőrzést tartott 2020-ban és 2021-ben?
- Milyen adónemek tekintetében végeztek/végeznek ellenőrzéseket?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 14.

Üdvözlettel:

Gombos Péter

Noreply, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!
Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre
továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.
Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek,
bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem
írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást
megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek
jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt
esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.
Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy
arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban
vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk
(kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel
stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.
Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az
Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Kósa Marianna, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Gombos Péter Úr!
Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére megadott válaszunkat.
Üdvözlettel: 
                           Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
                               jegyző megbízásából

dr. Kósa Marianna

referens

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Hatósági Igazgatóság

Igazgatási Osztály

Igazgatási Csoport

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Tel: 06-1-3723416

E-mail: [1][email address]

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: [email address] <[email address]>
Elküldve: 2021. december 22., szerda 16:41
Címzett: Kósa Marianna <[email address]>
Tárgy: Message from KMBT_363
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]