Adományok 2014-ben az FKI-nak

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a 2014-es évben elfogadott adományok részletes listáját (adományozó, adomány tárgya, értéke/összege, célja, adományozás dátuma).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 11.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!
 
Mellékelten megküldöm az Ön közérdekűadat-megismerési igényére adott
válaszát a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
 
Tisztelettel:
dr. Cseh Zoltán