Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. által adományban részesítettek listáját, a támogatási összeg feltüntetésével, 2012 negyedik negyedévére (decemberrel bezárólag).

Érdekelne még az adományokról döntő testület megnevezése, összetétele, a pályázatok formai követelményei valamint az adományok odaítélésének kritériumai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 3.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Szerencsejáték Zrt.

2 Melléklet

 

Tisztelt Sipos Úr!

 

Lenti megkeresésére a választ mellékelten küldöm.

 

Üdvözlettel,

 

 

Gombos Ildikó
igazgatóhelyettes, titkárságvezető
Vezérigazgatói Titkárság

[1]Leírás: Leírás: cid:827244608@24112011-15B5

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Telefon: (+36) 1 201-0656; Fax: (+36) 1 201-0682
Mobil: (+36) 30-855-1308
E-mail: [2][email address]
[3]www.szerencsejatek.hu

--------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

A korábbi adatigénylésemmel kapcsolatban még egy kérésem van: nevezzék meg a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjait.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Szerencsejáték Zrt.

2 Melléklet

 

Tisztelt Sipos Úr!

 

Mellékelve küldöm a lenti közérdekű adatkérésére adott válaszunkat.

 

Üdvözlettel,

 

Gombos Ildikó
igazgatóhelyettes, titkárságvezető
Vezérigazgatói Titkárság

[1]Leírás: Leírás: cid:827244608@24112011-15B5

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Telefon: (+36) 1 201-0656; Fax: (+36) 1 201-0682
Mobil: (+36) 30-855-1308
E-mail: [2][email address]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

 

idézett részek megjelenítése