Tisztelt Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Dr. Lajos Tímea Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról!
- Hol működtet az Önkormányzat közerületi térfigyelő kamerát?
- A térfigyelő kamerák helyét pontosan hol tette közzé az Önkormányzat a honpaján? (pontos linket kérek)
- Kik jogosultak (név szerint!) a közerületi térfigyelő kamerák által rögzített képekbe bele tekinteni? A polgármester asszony közöttük van-e?
Kérem továbbá, küldje el részemre a térfigyelő kamerákra vonatkozó adatkezelési szabályzatukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 20.

Üdvözlettel:

Füzesi Csaba

Dudaszegné dr. Lajos Tímea, Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A lenti adatigénylésével kapcsolatban a feltett kérdésekre az alábbi
válaszokat nyújtom:

- Az önkormányzat a település teljes területén működtet térfigyelő
kamerákat (ki- és bevezető utak, útkereszteződések) közbiztonság céljából.

- A településnév táblánál jól látható helyen elhelyezésre került, hogy
"KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET".

- A rendőrségnél van nyilvántartva a betekintésre jogosult személye.

- A térfigyelő kamerákra vonatkozó adatkezelési szabályzattal az
önkormányzat nem rendelkezik.

--
Tisztelettel:

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
jegyző
Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal
5667 Magyarbánhegyes
Jókai u. 38.
Tel.:+36-20/280-0807

2023. 04. 20. 10:27 keltezéssel, Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal
írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések
Dátum: Thu, 20 Apr 2023 09:48:13 +0200
Feladó: Füzesi Csaba [1]<[FOI #22315 email]>
Címzett: KözAdat requests at Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [2]<[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt Dr. Lajos Tímea Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról!
- Hol működtet az Önkormányzat közerületi térfigyelő kamerát?
- A térfigyelő kamerák helyét pontosan hol tette közzé az Önkormányzat a
honpaján? (pontos linket kérek)
- Kik jogosultak (név szerint!) a közerületi térfigyelő kamerák által
rögzített képekbe bele tekinteni? A polgármester asszony közöttük van-e?
Kérem továbbá, küldje el részemre a térfigyelő kamerákra vonatkozó
adatkezelési szabályzatukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 20.

Üdvözlettel:
Füzesi Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #22315 email]

Is [4][Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for
Közérdekűadat requests to Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22315 email]
2. mailto:[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #22315 email]
4. mailto:[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Dudaszegné dr. Lajos Tímea, Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A lenti adatigénylésével kapcsolatban a feltett kérdésekre az alábbi
válaszokat nyújtom:

- A korábbi, 2023. április 20. napján benyújtott adatigénylésre 2023.
május 5. napján megküldött válaszban az alábbi szerepelt: "Az önkormányzat
a település teljes területén működtet térfigyelő kamerákat (ki- és
bevezető utak, útkereszteződések) közbiztonság céljából." A válaszban nem
általános megfogalmazásként szerepelt a "a település teljes területén",
hanem a "ki- és bevezető utak, útkereszteződések". A kamerák helye:
Vasútállomás (megfigyelt terület: épület és a közút), Vasútállomás
kerékpártároló, Jókai utca - Kossuth utca kereszteződés (megfigyelt
terület: a közút), Kossuth utca - Damjanich utca kereszteződés (megfigyelt
terület: a közút), Sallai utca - Árpád utca kereszteződés (megfigyelt
terület: a közút), Széchenyi utca - Alkotmány utca (megfigyelt terület: a
közút), Széchenyi utca - Rákóczi utca (megfigyelt terület: a közút),
Kossuth utca Kunágota felőli bejövő út (megfigyelt terület: a közút),
Kossuth utca temető (megfigyelt terület: a közút), Kossuth utca Általános
Iskola (megfigyelt terület: a közút), Benzinkút (megfigyelt terület: a
közút, vasúti átjáró), Jókai utca Petőfi utca kereszteződés (megfigyelt
terület: a közút), Jókai utca FitnessPark (megfigyelt terület: a parkban
lévő eszközök), Jókai utca Hivatal (megfigyelt terület: a közút, és a
park), József Attila utca - Honvéd utca kereszteződés (megfigyelt terület:
a közút), Árpád utca - Jókai utca kereszteződés Óvoda (megfigyelt terület:
a közút), Aradi utca (megfigyelt terület: a közút).

- Igen

- A közterületi térfigyelő kamerák által rögzített képekbe betekinthet:
polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző ( ezen személyek neve megtalálható
a [1]https://magyarbanhegyes.hu/ honlapon)

- Igen

- Igen, a jegyző, közzétéve a honlapon.

Tisztelettel:

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
jegyző
Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal
5667 Magyarbánhegyes
Jókai u. 38.
Tel.:+36-20/280-0807

2023. 05. 09. 8:09 keltezéssel, Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatal
írta:

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos
információkérés
Dátum: Mon, 08 May 2023 15:41:14 +0200
Feladó: Füzesi Csaba [2]<[email address]>
Címzett: KözAdat requests at Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal [3]<[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektornikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:

- Pontosan hol helyezett el közterületi térfigyelő kamerát
Önkormányzatuk, és milyen területet figyel meg a kamera. (Az általános
"a település teljes területén" megfogalmazásnál legyen kedves konkrétabb
megjelölést alkalmazni, mert az tulajdonképpen semmit nem jelent.)
- Jól értettem az előző adatkérésemre adott válaszából, hogy az
Önkormányzat nem tette közzé a térfigyelő kamerák helyét az
önkormányzati honlapon?
- Mivel nem azt kérdeztem, hogy a rendőrségnél nyilván vannak-e tartva a
kamerafelvételekbe betekinteni jogosult személyek, felteszem a kérdésem
ismételten: Kik jogosultak (név szerint!) a közerületi térfigyelő
kamerák által rögzített képekbe bele tekinteni? A polgármester asszony
közöttük van-e?
- A polgármester asszony fizikailag hozzáfér-e a közterületi térfigyelő
kamerák kameraképeihez, az azokról készített felvételekhez?
- Rendelkezik-e községi önkormányzat és a polgármesteri hivatal
adatvédelmi tisztviselővel? Ki az? Nevét és elérhetőségeit közzétették-e
az önkormányzat honlapján?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat
elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére
megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 8.

Üdvözlettel:
Füzesi Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][email address]

Is [5][Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for
Közérdekűadat requests to Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us using this form:
[6]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[7]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://magyarbanhegyes.hu/
2. mailto:[email address]
3. mailto:[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
7. http://kimittud.hu/help/officers