Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Erzsébet - PDSZ, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatkérés közalkalmazotti jogviszonyukat megszüntetett közalkalmazottak létszámáról

Nagy Erzsébet - PDSZ made this Közérdekűadat request to KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Nagy Erzsébet - PDSZ to read a recent response and update the status.

Nagy Erzsébet - PDSZ

Tisztelt Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben megküldeni részemre:

a közalkalmazotti jogviszonyukat 2023. január 1. és 2023. szeptember 1. között közös megegyezéssel vagy lemondással megszüntetett közalkalmazottak létszámát, tehát beleértve azok létszámát is, akik 2023. augusztus 1-ig bejelentették lemondásukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 5.

Üdvözlettel:
Nagy Erzsébet, a PDSZ Országos Választmányának tagja

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

Tisztelettel:

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó
jogi referens
Igazgatói Titkárság
Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Tel.: +36 27 795 293
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Erzsébet - PDSZ, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.