Adatkérés a 2015. július 3-án kézbesített "Tájékoztató" levelükről

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015. július 3-án kézbesítettek lakossági postaládákba egy borítékban két lapos Tájékoztatót.
Kérem tájékoztatásukat, hogy az említett kiadvány milyen példányszámban készült, mennyibe került az előállítása (összeállítás, nyomda, borítékolás) és kézbesítése. Ki végezte a kézbesítést (milyen szervezet)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 4.

Üdvözlettel:

Gergely József

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 201507060921049303 számon érkeztettük.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges; a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Kékszám: 06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Web: www.fkf.hu

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Automata levelüket megkaptam. Az automata munkatárs figyelmét elkerülte, hogy közérdekű adatigénylésnél. 15 (tizenöt) nap a válaszadási határidő. Csak 15 nap!

Üdvözlettel:

Gergely József

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését!
Társaságunk az Ön által küldött levelet fogadta, rendszerünkben a(z) 201507061017049398 számon érkeztettük.
Az érdemi ügyintézéshez esetenként szakterület bevonása szükséges; a válaszadásig szíves türelmét kérjük! Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézési idő maximum 30 nap.

Ez egy automatikusan generált levél. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.

1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: + 36 1 459-6700 Fax: + 36 1 459-6860
Kékszám: 06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Web: www.fkf.hu

PR iroda, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gergely József Úr!

 

2015. július 4-én az [1][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email] email címre megküldött közérdekű
adat igénylésével kapcsolatos megkeresésére küldjük Budapest Főváros
Önkormányzatának válaszát:

 

A 2013. évi CXVI. törvény (Kbt.)  31. § (1) bekezdés d.) és e.) pontja
alapján a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződéseket
a megkötést követően haladéktalanul közzé kell tenni a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, továbbá az
Ajánlatkérő saját vagy fenntartója honlapján.

 

Az Ön megkeresésében megjelölt feladat tekintetében Budapest Főváros
Önkormányzata 2014. március 14-én kötött átalánydíjas szerződést a KEIOK
Közép Európai Innovációs és Oktatási Központ Kft./Perfektum Projekt Kft.
Nyertes Közös Ajánlattevőkkel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának növelése című, KEOP-1.1.1-/B/10-11-2013-0002
azonosítószámú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt
megvalósítása során felmerülő kötelező tájékoztatás, PR és marketing
szolgáltatás” tárgyában.

 

Ennek megfelelően a szerződés és annak mellékletei nyilvánosak, az eljárás
fentiekben ismertetett megnevezése alapján bárki számára térítésmentesen
hozzáférhetőek és letölthetőek a [2]www.infoszab.budapest.hu oldalon a
„Közérdekű adatok/Közbeszerzés/Közbeszerzési eljárások adatai” címszó
alatt
([3]http://infoszab.budapest.hu:8080/kozb/El...
).

 

Az így megismerhető szerződés rendelkezései és annak mellékletei teljes
körű tájékoztatást nyújtanak az Ön által feltett kérdésekre. Az 1. sz.
mellékletet képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározott feladatok
között szerepel „Nyomtatott tájékoztató anyag elkészítése (grafikai és
nyomdai előkészítő tevékenység), nyomdai kivitelezése és lakossági
terjesztése”, a 2. sz. mellékletét pedig a Beárazandó tételes
költségvetést tartalmazza.

 

Amennyiben további kérdése merülne  fel, továbbra is állunk szíves
rendelkezésére.

  

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Küldő [4][FOI #5086 email]
email cím
Beérkezés 2015.07.04. 09:27:52
időpontja
Fogadó [5][Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
email cím
Tárgy Közérdekű adat igénylés - Adatkérés a 2015. július 3-án kézbesített "Tájékoztató" levelükről
Törzs Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

2015. július 3-án kézbesítettek lakossági postaládákba egy borítékban két lapos Tájékoztatót.

Kérem tájékoztatásukat, hogy az említett kiadvány milyen példányszámban készült, mennyibe került az előállítása (összeállítás, nyomda, borítékolás) és kézbesítése. Ki végezte a kézbesítést (milyen szervezet)?

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2015. július  4.

 

Üdvözlettel:

 

Gergely József

 

 
 
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZRT.
 
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
WEB: [6]www.fkf.hu
E-MAIL: [7][email address]

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel
környezetünkért!

References

Visible links
1. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
2. http://www.infoszab.budapest.hu/
3. http://infoszab.budapest.hu:8080/kozb/El...
4. mailto:[FOI #5086 email]
5. mailto:[Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
6. http://www.fkf.hu/
7. mailto:[email address]

Gergely József hozzászólt ()

A FKF Zrt-től egy lakossági tájékoztató levélről 3 információt kértem. Korrektül megkaptam azt a szerződést, amelyben az adatok vannak. Konkrétan: a levelet 19 Ft/db nyomtatták 950.000 példányban; a levelet 3Ft/db áron kézbesítették postaládába 930.000 példányban, összesen 21.840.000 volt.
Az nem derült ki, hogy a posta vagy más szervezet kézbesített, a szerződésnek csak a feladat volt a része.
A Tájékoztató levélnek rövid, tömör, tárgyilagos, pontosnak kellett lenni. Ennek megfelelt, de hogy nekem, mint egy budapesti lakónak ez mit jelent, nem értelmezhető. De ez szubjektív.
Nagyon kedves lett volna, ha a szerződés mellé (42 oldal) a kért számokat a válaszlevélben leírták volna.

Gergely József