Adatkérés a „Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” megnevezésű projekt kapcsán

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon adatokat, amelyekből kiderül, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Hét Határ Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület között az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001 jelű, a „Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” megnevezésű projekt keretében létrejött, 25 400 000 Ft összértékű vállalkozási és felhasználási szerződést milyen módon teljesítette, azaz pontosan:
- amennyiben a teljesítés több részteljesítésből állt, pontosan melyek voltak ezek;
- az egyes részteljesítéseknek külön-külön és összesítve, részteljesítések hiányában a teljesítésnek magának pontosan milyen költségvetése volt.

Kérem továbbá megküldeni a teljesítés eredményéül létrejött produktumo(ka)t, és/vagy az erről szóló dokumentáció(ka)t.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 28.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Szekszárdi Katalin,

2 Melléklet

 

 

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 28-án
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére benyújtott
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése