Adatigénylés Mányi gyümölcsösökkel kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Földalapkezelő Szervezet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"a Magyar Állam tulajdonában Mány külterületen található alábbi ingatlanok vonatkozásában az adatigénylés időpontjában ki minősül jogszerű földhasználónak, vagyis Kivel kötöttek a területekre jelenleg is érvényes bármilyen jellegű, földhasználati jogosultságot megalapozó szerződést (haszonbérlet, megbízási szerződés, stb.)?:
- Mány külterület 0165 a alrészlet Gyümölcsös,
- Mány külterület 0165 r alrészlet Gyümölcsös,
- Mány külterület 0167 c (korábban: a) alrészlet Gyümölcsös,
- Mány külterület 0167 h (korábban: g) alrészlet Gyümölcsös,
- Mány 0152/11 a (korábban: r) alrészlet Gyümölcsös.
Tudomásomra jutott, hogy a tárgyi területek művelését korábban ellátó gazdasági Társaságot ez év nyarán felszólították a műveléssel való felhagyásra, mely felszólításnak az azóta is tapasztalható cselekményekre tekintettel nem tettek eleget.
Adatigénylésemet azzal is indoklom, hogy a Mány 0165/a valamint 0165/r alrészlet ingatlanokon ültetvény kivágása és megsemmisítése zajlik, melyről egyidejűleg tájékoztatom a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 1.

Üdvözlettel:

Lisztes János

Ugyfelszolgalat, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

 

                                                                      

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek küldött elektronikus
levele megérkezett.

Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül
válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és
hatáskörrel rendelkező szervezet részére.

Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

 

Üdvözlettel:

NFA Ügyfélszolgálati Iroda

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~

Balogh Attila Márton dr., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Lisztes János Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatom.

Az Infotv. 28. § (2) bekezdése értelmében “Ha az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)
bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.”

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) tájékoztatja Önt az Infotv. 29. §
(2) bekezdése alapján a határidő 15 nappal történő meghosszabbításáról.
Üdvözlettel:

dr. Balogh Attila Márton

jogi referens
[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság
Jogi Osztály

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[2]www.nfa.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Balogh Attila Márton dr., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Lisztes János Úr!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján terjesztett elő közérdekű adatigénylést.

 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) adatigénylésének megfelelően
tájékoztatja, hogy a Mány 0165 a, r) alrészletekre az IDARED Felsőőrs
Gyümölcstermelő Kft. 2001. 01. 01. – 2021. 01. 01-ig rendelkezik
haszonbérleti szerződéssel. A Mány 0152/11 a) alrészletre, valamint a Mány
külterület 0167 c), h) alrészletekre az NFA-nak nincs a földhasználati
jogosultságot megalapozó, hatályos szerződése.

 

Jelen levelével Szervezetünk eleget tesz az infotv. 29. § (2) bekezdésében
rögzített határidőn belüli adatszolgáltatási kötelezettségének.    

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

dr. Balogh Attila Márton

jogi referens
[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság
Jogi Osztály

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[2]www.nfa.hu

 

idézett részek megjelenítése

Balogh Attila Márton dr., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1 Attachment

Tisztelt Lisztes János Úr!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján terjesztette elő az alábbi közérdekű adatigénylést. A Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet (NFA) adatigénylésének megfelelően 2015. 12.
20-án megküldte tájékoztatását.

Jelen levelével az NFA tájékoztatja, hogy a tájékoztatásban tévesen került
feltüntetésre, hogy a Mány 0165 a, r) alrészletekre az IDARED Felsőőrs
Gyümölcstermelő Kft. 2001. 01. 01. – 2021. 01. 01-ig rendelkezik
földhasználati jogosultsággal. Valójában a Mány 0165 a, r) alrészletekre,
úgyszintén a Mány 0152/11 a) alrészletre, illetve a Mány külterület 0167
c), h) alrészletekre az NFA a földhasználati jogosultságot nem ismeri el.

 

Jelen levelével Szervezetünk eleget tesz az infotv. 29. § (2) bekezdésében
rögzített határidőn belüli adatszolgáltatási kötelezettségének.    

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

dr. Balogh Attila Márton

jogi referens
[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Képkivágás

Jogi Igazgatóság
Jogi Osztály

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
[2]www.nfa.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése