Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Malompark karbantartási munkálatainak időtartamát, amikor a létesítmény zárva tartott a fentiek miatt (-tól -ig dátummal, 2023 és 2024 évekre vonatkozóan)
-A Malompark fenti munkálataira kifizetett összegekről szóló számlákat, megrendeléseket a megjelölt két évben,
-A Malompark üzemeltetése során a kezdetektől keletkezett víz-csatorna közüzemi számlákat
-A Malompark megnyitása óta keletkezett bevételi, kiadási- illetve profit összegeket, 2023 és 2024 évekre vonatkozóan, feltűntetve a különböző kategóriákat (belépődíj, közüzemi számla, workshop-részvétel bevétele, stb)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 18.

Üdvözlettel:

Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Egyesület!

Hivatalunkhoz küldött alábbi közérdekű adatigénylésükre csatoltan
megküldöm dr. Horváth József Jegyző Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 05. 18. 22:22 keltezéssel, Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata
írta:

idézett részek megjelenítése

Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A korábbi - Malomparkkal kapcsolatos- adatigénylés harmadik pontjával kapcsolatban a meghosszabbított határidőn belül választ még nem katunk.

Kérjük szíves visszajelzésüket ezzel kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 22.

Üdvözlettel:

Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Melléklet

Tisztelt Egyesület!

Megkeresésükre mellékelten megküldöm dr. Horváth József jegyző
tájékoztató levelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 06. 22. 10:31 keltezéssel, Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata
írta:

idézett részek megjelenítése