Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

Kérjük felsorolni a 2014. január 1. és 2017. február 20. között belterületbe vont ingatlanok alábbi adatait:
- helyrajzi szám,
- az ingatlan önkormányzati vagy magántulajdonban van-e,
- az ingatlan mérete,
- információ arról, hogy az érintett terület a belterületbe vonáskor beépített volt-e,
- a belterületbe vonás indoklása,
- valamint, hogy a belterületbe vonást követően milyen infrastruktúra fejlesztéseket valósít meg (tervez megvalósítani) az önkormányzat a lakószám és forgalom növekedésének kezelésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel:

Varga Dóra
CivilKalász csoport

Udvarhelyi István, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Lenti adatkérésére tájékoztatom, hogy a kért adatokra a
munkaerő-ráfordítás miatt költségtérítést állapítok meg az alábbiak
szerint:

 

 

-          ingatlanok kikeresése és azonosítása       30 munkaóra

-          adatgyűjtés                                             
            30       munkaóra

-          válaszadás és szerkesztés                              12     
munkaóra

 

Az adatkérés két munkatársam igénybevételével történik, ennek költsége
113.508,- Ft + ÁFA.

 

Várjuk visszajelzését.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]  

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

jegyző

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levelező rendszer adminisztrátorát és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése