Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Michl József polgármester úr alábbi posztjában említett számadatoknak: https://www.facebook.com/tataert/posts/p...

-melyik évben hány db fát/magoncot ültettek
-hová
-ezekben benne foglaltatnak-e az expresszvezeték fektetése során kivágott fák miatti pótlás (ha nem, akkor azok hol és milyen számban lesznek vagy voltak ültetve és befejezett-e már a feladat)
-az elültetett fák/magoncok beszerzéséről szóló számlák

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 22.

Üdvözlettel:

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A faültetésről szóló adatigénylésem végéről véletlen lemaradt az aláírás.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 22.

Üdvözlettel:

Holdampf Ildikó

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

9 Melléklet

Tisztelt Holdampf Ildikó!

Alábbi közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldöm dr. Horváth József
Jegyző Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 05. 22. 22:06 keltezéssel, Holdampf Ildikó írta:

idézett részek megjelenítése