Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a város költségvetéséből videofelvételek készítésére fordított összeget (bármely képviselőtestületi tag illetve Szerencsi Richárd (Városgazda Kft.) szereplésével),
- illetve az ezen videok közösségi médiában fizetett hirdetésére fordított összeget,
- illetve az egyéb, nem video jellegű posztok közösségi médiában reklámozására fordított összeget,
2024 január 1. napjától kezdődően, válaszuk megküldésének napjával bezáróan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 18.

Üdvözlettel:

Holdampf Ildikó

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Holdampf Ildikó!

Hivatalunkhoz küldött alábbi közérdekű adatigénylésére csatoltan
megküldöm dr. Horváth József Jegyző Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 05. 18. 22:09 keltezéssel, Holdampf Ildikó írta:

idézett részek megjelenítése

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Holdampf Ildikó!

A közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldöm dr. Horváth József
Jegyző Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 05. 18. 22:09 keltezéssel, Holdampf Ildikó írta:

idézett részek megjelenítése

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Miénk a Grund Városvédő Egyesület!

A közérdekű adatigénylésére csatoltan megküldöm dr. Horváth József Jegyző
Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető
2024. 05. 18. 22:22 keltezéssel, Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata
írta:

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Malompark karbantartási munkálatainak időtartamát, amikor a
létesítmény zárva tartott a fentiek miatt (-tól -ig dátummal, 2023 és
2024 évekre vonatkozóan)
-A Malompark fenti munkálataira kifizetett összegekről szóló számlákat,
megrendeléseket a megjelölt két évben,
-A Malompark üzemeltetése során a kezdetektől keletkezett víz-csatorna
közüzemi számlákat
-A Malompark megnyitása óta keletkezett bevételi, kiadási- illetve
profit összegeket, 2023 és 2024 évekre vonatkozóan, feltűntetve a
különböző kategóriákat (belépődíj, közüzemi számla, workshop-részvétel
bevétele, stb)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel
költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse
fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 18.

Üdvözlettel:

Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[1][email cím]

Is [2][Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]
the wrong address for Közérdekűadat requests to Tata Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email cím]
2. mailto:[Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers