Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. bármely megkeresést, érdeklődést, amely állami szervezettől (kiemelten pl. a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől) érkezett és amely szerint Tata közigazgatási határán belül létesítenének

a.,akkumulátor-illetőleg akkumulátor vagy elem alkatrész gyártásához kapcsolódó beruházást,
b., akkumulátor és/vagy elem újrahasznosító, esetleg akkumulátor és/vagy elem hulladékot feldolgozó üzemet, vagy azok tárolására használatos létesítményt

2. bármely, a fentiekkel kapcsolatos megkeresést, érdeklődést konkrét cégtől, amely akkumulátor/elem gyártáshoz kapcsolódó tevékenységet végezne a város közigazgatási határán belül,

3. bármely általános állásfoglalás kérését a fentiekkel kapcsolatos beruházások létesítésével kapcsolatban Tata Város vezetése felé, bárki is kérte azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 27.

Üdvözlettel:

Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Egyesület!

Hivatalunkhoz küldött alábbi közérdekű adatigénylésükre csatoltan
megküldöm dr. Horváth József Jegyző Úr válaszlevelét.

Tisztelettel:

Dr. Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

2024. 05. 27. 20:31 keltezéssel, Miénk a Grund Városvédő Egyesület Tata
írta:

idézett részek megjelenítése