Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérném szíves tájékoztatást , hogy a huzamosabb ideje 2019. április 26. napja óta meg nem valósuló kapcsolattartás akadályoztatás kimeríti-e a kiskorúak veszélyeztetését illetve ez védelembe vételi ok-e ?
Nem összekeverendő a végrehajtási kérelem beadásával ! Tisztába vagyok vele , hogy az bíróságra tartozik .
Konkrétan a jogerős bírósági végzésben megállapított kapcsolattartás gondozó szülő mulasztása veszélyeztető körülmény-e ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 12.

KOM Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Vajda Attiláné
részére
Tisztelt Vajda Attiláné!
Mellékelten megküldöm Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott úr tájékoztató
levelét.
Tisztelettel:
Buzer Zsanett
igazgatási referens
Főigazgatói Titkárság
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
H -2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Telefon: +36 [1]34 515 108
E-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:34515108
2. mailto:[email address]