Adatigénylés 2022/05

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017.01.01. és 2022.05.10. között a következő gazdasági társaságokkal kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások másolatát:

Cherberus Collection Korlátolt Felelősségű Társaság
Edificamos Projekt Korlátolt Felelosségű Társasag
EURO-PROJEKT PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Euro-Projekt Korlátolt elelősségű Társaság
WIND EXPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
CITYPARK EVOLUTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
GENETICS TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság
FEKETESÁR Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MEZINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 10.

Üdvözlettel:

Szabó András

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/3798-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Szabó András

részére

[1][FOI #20109 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2017.01.01. és 2022.05.10. között a következő gazdasági társaságokkal
kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások
másolatát:

 

Cherberus Collection Korlátolt Felelősségű Társaság Edificamos Projekt
Korlátolt Felelosségű Társasag EURO-PROJEKT PLUSZ Korlátolt Felelősségű
Társaság Euro-Projekt Korlátolt elelősségű Társaság WIND EXPORT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CITYPARK
EVOLUTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
GENETICS TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság FEKETESÁR Mezőgazdasági
Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MEZINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésében megjelölt gazdasági társaságokkal
az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerződést nem kötött.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2022. május 25.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

idézett részek megjelenítése