Adatigénylés 2022/05

Szabo András nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2017.01.01. és 2022.05.10. között a következő gazdasági társaságokkal kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások másolatát:

Cherberus Collection Korlátolt Felelősségű Társaság
Edificamos Projekt Korlátolt Felelosségű Társasag
EURO-PROJEKT PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Euro-Projekt Korlátolt elelősségű Társaság
WIND EXPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
CITYPARK EVOLUTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
GENETICS TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság
FEKETESÁR Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MEZINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 10.

Üdvözlettel:

Szabó András

Bmsk Info, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Szabó András Úr,

Közérdekű adatigénylésére Társaságunk által összeállított választ csatoltan megküldjük.

Tisztelettel:
BMSK Zrt.

idézett részek megjelenítése