Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pék Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A rendelkezésemre álló tulajdoni lap alapján az Önkormányzat ingatlan-adásvételi szerződést kötött Szabolcs Attila volt polgármesterrel, azonban ezt a szerződést nem találtam az önkormányzati "üvegzseb" oldalon (budafokteteny.hu egyedi közzétételi listák).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Szabolcs Attilával kötött ingatlan adásvételi szerződést (természetesen a szenzitív adatok kitakarásával) és egyúttal kérem tájékoztassanak arról, hogy ez polgármesteri, bizottsági vagy képviselő-testületi engedéllyel történt.

Amennyiben több adásvételi szerződés köttetett Szabolcs Attilával, akkor kérem valamennyi 2014. január 1-je utáni - Szabolcs Attila és az Önkormányzat relációjában készült - ingatlannal kapcsolatos szerződést megküldeni részemre elektronikus módon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 9.

Üdvözlettel:

Pék Lajos

Bánné dr. Bertalan Bernadett, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Pék Lajos!

 

Közérdekű adatmegismerési kérelme okán mellékelten megküldöm a
tájékoztatást.

 

Dr. Patócs Andrea irodavezető megbízásából:

 

Bánné dr. Bertalan Bernadett

humánszolgáltatási ügyintéző

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon: 06/1-229-26-11/127

E-mail: [1][email address]

 

[2]BT logó2

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Bánné dr. Bertalan Bernadett, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Pék Lajos!

 

Közérdekű adatmegismerési kérelmének teljesítésére mellékelten megküldöm a
tájékoztatást.

 

Dr. Patócs Andrea irodavezető megbízásából:

 

Bánné dr. Bertalan Bernadett

humánszolgáltatási ügyintéző

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon: 06/1-229-26-11/127

E-mail: [1][email address]

 

[2]BT logó2

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pék Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.