Adásvételi szerződés (58046-001/2016) dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tichy-Rács József

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2016.06.30 dátummal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és #MAGÁNSZEMÉLY# között - feltehetőleg - ingatlan adásvételi szerződés köttetett bruttó 9 486 000 forint értékben.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az ingatlan megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, illetve a vásárlást megalapozó ingatlan-értékbecslést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 27.

Üdvözlettel:

Tichy-Rács József

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Ltv.),
valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet)
szabályozza az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését. A
Vagyonrendelet 15.§ (2) bekezdése kimondja:

„(2) Elővásárlási joggal érintett lakás elidegenítését a bérlő, illetve az
elővásárlási jog jogosultja is kezdeményezheti a polgármesterhez
benyújtott kérelemben. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az elővásárlási jog gyakorlására jogosult személy(ek) családi és
utónevét,

b) születési helyét, idejét,

c) a megvásárolni kívánt lakás megjelölését,

d) a bérlő, bérlőtárs, társbérlő írásbeli hozzájárulását, amennyiben az
egyenes ági rokon, az örökbefogadott gyermek, a házastárs, vagy a
bejegyzett élettárs gyakorolja az elővásárlási jogot.

(3) Elővásárlási joggal érintett lakás esetén a vételárat a 17. §-ban
leírtak szerint kell megállapítani.”

….

17. § (1) Elővásárlási joggal érintett lakás esetén a vételár a lakás 5. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított értékének:

a) 50%-a, ha a jogosult legalább 1994. március 31. óta folyamatosan a
lakás bérlője,

b) 70%-a, ha a jogosult legalább öt éve folyamatosan a lakás bérlője,

c) 90%-a, ha a jogosult öt évnél rövidebb ideje a lakás bérlője.”

Az ingatlan értékének meghatározása a Vagyonrendelet 5.§-ában foglaltak
szerint történik:

„5. § (1) Az önkormányzat vagyonának ….... elidegenítéséről két, arra a
jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szakértő által készített,
egy évnél nem régebbi értékbecslés alapján lehet dönteni. …………
elidegenítés esetén a magasabb értéket kell figyelembe venni. ….

(2) Az árajánlatot a polgármester közli ……. a vevővel.”

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján Sopron MJV Önkormányzata
az ingatlan bérlője részére, két független ingatlanértékbecslő által
készített szakvéleményt követően, a vagyonrendelet hivatkozott szabályai
alapján a magasabb áron értékesíti az ingatlant, amennyiben az
adásvételnek egyéb objektív akadálya nincs. A vevő a fenti jsz-oknak
megfelelően vásárolta meg az ingatlant.

Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Feladó: Tichy-Rács József <[FOI #12826 email]>
Címzett: <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2019. 05. 27 22:46
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Adásvételi szerződés
(58046-001/2016) dokumentumai

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2016.06.30 dátummal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és
#MAGÁNSZEMÉLY# között - feltehetőleg - ingatlan adásvételi szerződés
köttetett bruttó 9 486 000 forint értékben.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az
ingatlan megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, illetve a vásárlást
megalapozó ingatlan-értékbecslést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 27.

Üdvözlettel:

Tichy-Rács József

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12826 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about