A Zsámbék 059/1. hrsz.-ú ingatlanon lévő monitoring kutak vízjogi engedélyei és mintavételi jegyzőkönyvei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.)
A Zsámbék, 059/1 hrsz.-ú ingatlanon található monitoring kutak mintavételi eredményeit és jegyzőkönyveit, melyek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban: Igazgatóság) benyújtásra kerültek 2016-tól jelen adatigénylés időpontjáig, valamint a mintavételi eredmények és jegyzőkönyvek alapján az Igazgatóság által készített jelentéseket a 2016-os évtől kezdve jelen adatigénylés időpontjáig.

2.)
A C&C Property Holding Kft. által a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak benyújtott, a Zsámbék 059/1 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó 2 db új talajvízfigyelő kútra vonatkozó vízjogi engedélykérelmet, a Zsámbék 059/1. hrsz-ú ingatlanon már meglévő 2 db talajvízfigyelő kút felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó kérelmet, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Zsámbék 059/1. hrsz-ú ingatlanon a 2 db meglévő és 2 db új talajvízfigyelő kútra adott vízjogi engedélyt, melyről a Pest megyei Kormányhivatal rendelkezett a PE/06/KTF/06896-13/2020. ügyszámú rekultivációs engedélyében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 15.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt FKI Hivatal! Tisztelt dr. Győrfi Gábor tű. alezredes!

Köszönettel vettem válaszát. De az adatigénylésemben én nemcsak a C&C Property Holding Kft által benyújtott kérelemre kérdeztem rá.
A Zsámbék 05/1 hrsz.-ú ingatlanon monitoring kutak üzemelnek és azoknak a mintavételi eredményeit kértem 2016-tól. Az adatigénylésben benne van:
"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.)
A Zsámbék, 059/1 hrsz.-ú ingatlanon található monitoring kutak mintavételi eredményeit és jegyzőkönyveit, melyek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban: Igazgatóság) benyújtásra kerültek 2016-tól jelen adatigénylés időpontjáig, valamint a mintavételi eredmények és jegyzőkönyvek alapján az Igazgatóság által készített jelentéseket a 2016-os évtől kezdve jelen adatigénylés időpontjáig. "
Ezzel kapcsolatban Önök semmit nem írtak, küldtek, ezért kérem, ezzel kapcsolatban is szíveskedjenek választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt FKI Hivatal!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a január 15-ei adatigénylésemben kért dokumentumokat.

A Zsámbék, 059/1 és 059/2. hrsz.-ú ingatlanon található monitoring kutak mintavételi eredményeit és jegyzőkönyveit, melyek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban: Igazgatóság) benyújtásra kerültek 2016-tól jelen adatigénylés időpontjáig, valamint a mintavételi eredmények és jegyzőkönyvek alapján az Igazgatóság által készített jelentéseket a 2016-os évtől kezdve jelen adatigénylés időpontjáig.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt FKI Hivatal!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet