A ZipLine BDP Kft-vel kötött megállapodások

Sipos Péter nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

ZipLine BDP Kft. (1028 Budapest, II. ker. Honvéd u. 15.) Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz egy a János-hegy – Zugliget között megvalósítandó átcsúszó pálya ügyében. A dokumentációból megállapítható, hogy a pálya állomásai a Magyar Állam, illetve a Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében lévő ingatlanokon valósulnának meg és a pálya teljes hosszában ilyen területeken lenne.
Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni a ZipLine BDP Kft. és a Hegyvidéki Önkormányzat között született megállapodásokat, szerződéseket, szándéknyilatkozatokat illetve jegyzőkönyveket, melyek feljogosítják a ZipLine BDP Kft-t arra, hogy az engedélyezési dokumentumban megjelölt területeken a tervezett pályát létesíthesse.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 18.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékesnek.
Válaszáig szíves türelmét kérem.

 

Üdvözlettel,

 

Varga Ágnes

kommunikációs munkatárs

 

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel.: +36 1 224-5900

 

e-mail: [1][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[2]www.hegyvidek.hu; [3]www.hegyvidekkartya.hu ; [4]www.hegylakomagazin.hu

[5]www.facebook.com/Hegyvidek;
[6]https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

 

[7]fekvő befoglalóval embléma

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom:

Az adatigénylésben szereplő tervre vonatkozóan az Önkormányzat és az igénylésben szereplő gazdasági társaság között megállapodás, szerződés, szándéknyilatkozat nem jött létre.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése