A Tour de Hongrie kerékpárverseny rajtjával kapcsolatos szponzori befizetések igazoló bizonylatait szeretném megkapni!

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Tour de Hongrie martonvásári rajtjával kapcsolatos szponzori szerződések
A szponzori szerződések alapján történő befizetések bizonylatai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 14.

Üdvözlettel: Gadus István

Szabó-Schmidt Katalin, Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Melléklet

Tisztelt Gadus Úr!

Lenti levelére válaszul csatoltan küldöm a kért adatszolgáltatást.

Tisztelettel:

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző

Martonvásári Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Tel.: +36-20-256-0095
Fax.: +36-22-460-229
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Asszony!Tisztelt Dr. Szabó-Schmidt Katalin!
Tisztelt Dr. Szabó Tibor Polgármester Úr!

Nagy tisztelettel köszönöm a pontos adatszolgáltatást!

Üdvözlettel:

Gadus István