Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Egressy T, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Tokiói Shibuya Cross nagykivetítős reklámjának költségei és a szerződései 2.

We're waiting for Egressy T to read a recent response and update the status.

Tisztelt Külügyminisztérium, Hölgyem/Uram/Ügyintéző!

Egressy Tamás Ferenc vagyok, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (nevem: Egressy Tamás Ferenc):

- a tokiói olimpia alatt futó "「TOKYO2020」ありがとう", című, a tokiói Shibuya Cross nagykivetítős reklámkampányának részletes költségeit és a vonatkozó szerződés egy példányát.
- a 共同通信PR-nak a PR cikkfolyamért (8 db) kifizetett költségeket és a szerződés másolatát,
- hatástanulmányt a kampány értékeléséről (vagy az előzetes becsléseket a szerződés megkötésekor)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, vagyis Egressy Tamás Ferenc e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni Egressy Tamás Ferenc, azaz részemre, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra, vagyis Egressy Tamás Ferenc számára.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét (Egressy Tamás Ferenc) és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 26.

Üdvözlettel:
Egressy Tamás Ferenc

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Egressy T, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.