A tervezett gellérthegyi sikló (tömeg-) közlekedési alátámasztottsága

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a tervezett gellérthegyi sikló közlekedési, és azon belül is kifejezetten tömegközlekedési alátámasztó, illetve hatásvizsgálati dokumentumait: az engedélyezési tervdokumentációt vagy (akármilyen szintű) megvalósíthatósági tanulmányt vagy bármilyen más tervezési jellegű dokumentumot, ami az önök birtokában van, és amiben szó van a következőkről:
-- a társadalmi hasznosság elemzése,
-- a használó forgalmi áramlatok és ezek várható átrendeződéseinek elemzése,
-- a főváros közlekedési rendszerébe, különösen a tömegközlekedési rendszerbe való illeszkedés, közlekedési hatásvizsgálat,
-- ehhez kapcsolódóan a megcélzott funkciók objektív kijelölése, az azokat kielégítő egyéb alternatívák elemzése és annak alátámasztó vizsgálata, hogy a felmerült alternatívák közül miért a sikló a legmegfelelőbb eszköz erre a funkcióra.

Ezek származhatnak akár a most (2022 elején) lejáró engedélyekhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési folyamatból, akár a szintén most újraindítandó engedélyezési folyamatból vagy az ahhoz kapcsolódó esetleges áttervezésből. Ez magában foglalja mind az építési-vasúthatósági, mind a környezetvédelmi engedélyezési folyamat, mind egyéb tervezési fázisok dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 4.

Üdvözlettel:

Bodrog Zoltán
(Sétáló Budapest)

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodrog Zoltán !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 902/2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal  Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Címzettek!

 

Tájékoztatásul továbbítom közérdekűadat-igényléséhez kapcsolódó főjegyzői
levelet.

 

Üdvözlettel:

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bodrog Zoltán!

 

Mellékeltem megküldöm Budapest Főváros főjegyzőjének
közérdekűadat-igénylésére vonatkozó válaszlevelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda