A tervezett gellérthegyi sikló (tömeg-) közlekedési alátámasztottsága

Bodrog Zoltán made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a tervezett gellérthegyi sikló közlekedési, és azon belül is kifejezetten tömegközlekedési alátámasztó, illetve hatásvizsgálati dokumentumait: az engedélyezési tervdokumentációt vagy (akármilyen szintű) megvalósíthatósági tanulmányt vagy bármilyen más tervezési jellegű dokumentumot, ami az önök birtokában van, és amiben szó van a következőkről:
-- a társadalmi hasznosság elemzése,
-- a használó forgalmi áramlatok és ezek várható átrendeződéseinek elemzése,
-- a főváros közlekedési rendszerébe, különösen a tömegközlekedési rendszerbe való illeszkedés, közlekedési hatásvizsgálat,
-- ehhez kapcsolódóan a megcélzott funkciók objektív kijelölése, az azokat kielégítő egyéb alternatívák elemzése és annak alátámasztó vizsgálata, hogy a felmerült alternatívák közül miért a sikló a legmegfelelőbb eszköz erre a funkcióra.

Ezek származhatnak akár a most (2022 elején) lejáró engedélyekhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési folyamatból, akár a szintén most újraindítandó engedélyezési folyamatból vagy az ahhoz kapcsolódó esetleges áttervezésből. Ez magában foglalja mind az építési-vasúthatósági, mind a környezetvédelmi engedélyezési folyamat, mind egyéb tervezési fázisok dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 4.

Üdvözlettel:

Bodrog Zoltán
(Sétáló Budapest)

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodrog Zoltán !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 902/2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal  Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Címzettek!

 

Tájékoztatásul továbbítom közérdekűadat-igényléséhez kapcsolódó főjegyzői
levelet.

 

Üdvözlettel:

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bodrog Zoltán!

 

Mellékeltem megküldöm Budapest Főváros főjegyzőjének
közérdekűadat-igénylésére vonatkozó válaszlevelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda