A TAO igazolások 2011-2017

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Magyar Labdarúgó Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a sportegyesületek és a gazdasági társaságok közötti TAO-igazolásokat (cégnév, összeg, időpont, támogatást kapó sportegyesület neve) 2011 és 2017 között.
Felhívnám a tisztelt adatgazda figyelmét, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélete (2017.10.25) alapján a taós támogatás a magyar jog szerint közpénznek számít, vagyis közadat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 26.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MLSZ, Magyar Labdarúgó Szövetség

1 Melléklet

Tisztelt Ferencz Úr!

Csatoltan küldöm a Magyar Labdarúgó Szövetség válaszlevelét a fenti tárgyú levele vonatkozóan.

Tisztelettel:
Laboda Ferenc

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MLSZ!

A taó-igénylés folyamata az önök oldaláról másolva:

"2. lépés: Támogató keresése
Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is. "

Vagyis az egyesületek a támogatási igazolási igényüket ELEKTRONIKUSAN nyújtják be. Ezek szerint ezek az adatok megvannak elektronikus formában, így kérem hogy küldjék el ezeket.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

dr. Petz Attila, Magyar Labdarúgó Szövetség

1 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

A korábbi közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos megkeresésére csatolva
küldöm a Magyar Labdarúgó Szövetség válaszlevelét.

Tisztelettel,
dr. Petz Attila

 

Tisztelt dr. Petz Attila!

Rendben, értem az Önök érveit, bár előbb-utóbb nyilvánossá kell tenniük minden adatot, szóval nem sokáig lehet húzni ...

Akkor leszűkíteném a következő körre:

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft., a Várda Sport Egyesület Kisvárda, a Ferencvárosi Torna Club és Fehérvár FC. kft és a gazdasági társaságok közötti TAO-igazolásokat (cégnév, összeg, időpont, támogatást kapó sportegyesület neve) 2015-2016-2017-es évre.

Ezek az adatok már megvannak Önöknek elektronikus formában, nagyságrendekkel lett leszűkítve a az igazolások száma, és információm szerint az elektronikus kérelmi rendszerből a "támogatási igazolások exportja" gomb megnyomásával egy kattintással ki lehet excelbe exportálni a kért adatokat.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Zelei János Dr., Magyar Labdarúgó Szövetség

2 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Jelen levelemhez mellékelem Dr. Vági Márton főtitkár úr Önnek írt
válaszlevelét.

 

Üdvözlettel

 

Dr. Zelei János Tamás

Adminisztráció vezető

[1]cid:[email protected]                         

Magyar Labdarúgó Szövetség

H-1112 Budapest, Kánai út 2./D.

Telefon: [2]+36-30-774-2532, Fax: [3]+36-1-577-9503

 

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:%2B36-1-577-9500
3. file:///tmp/tel:%2B36-1-577-9503

Tisztelt Zelei János Dr.!

Az Önök visszajelzésére alapján, miszerint a 30 ezer támogatási kérelem feldolgozása rengeteg munkaórával járna, szűkítettem az adatigénylést az Önök tehermentesítése céljából.

Ebből értelemszerűen következik, hogy a korábbi igénylésemet nem tartom fent.

Ahogy írtam:
"A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft., a Várda Sport Egyesület Kisvárda, a Ferencvárosi Torna Club és Fehérvár FC. kft és a gazdasági társaságok közötti TAO-igazolásokat (cégnév, összeg, időpont, támogatást kapó sportegyesület neve) 2015-2016-2017-es évre."

Mivel ezeknek az éveknek az adatai megvannak Önöknek elektronikusan, kérem a kért adatok kiexportálását a rendszerükből.

Ha bármilyen kérdés vagy bizonytalanság lenne, akkor szívesen egyeztetek Önökkel.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor