Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bödöny Richárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Szputnyik V vakcina beszerzéséről szóló szerződés

Bödöny Richárd made this Közérdekűadat request to Nemzeti Népegészségügyi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Bödöny Richárd to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. január 22-én bejelentette, hogy 2 millió adag Szputnyik V vakcina beszerzéséről állapodott meg az orosz egészségügyi miniszterrel. Dr. Gulyás Gergely a tegnapi napon a Facebook oldalán nyilvánosságra hozta a szerződést, amelyen dr. Müller Cecília aláírása szerepel. Tisztifőorvos asszony azonban alábbi videó tanúsága szerint 2021. január 22-én Budapesten részt vett az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.

https://www.youtube.com/watch?v=JsV7_kJa...

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy miként kerülhetett dr. Müller Cecília aláírása a szerződésre 2021. január 22-én Moszkvában, miközben ő Budapesten tartózkodott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 12.

Üdvözlettel:

Bödöny Richárd

Tisztelt Nemzeti Népegészségügyi Központ!

A Nemzeti Népegészségügyi Központnak, mint adatgazdának legkésőbb 2021. március 29-éig választ kellett volna küldenie erre a közérdekű adatkérésre, mivel az Infotv rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak legfeljebb 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Kérem szíveskedjenek mielőbb pótolni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 30.

Üdvözlettel:

Bödöny Richárd

Országos Tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ

2 Attachments

Bödöny Richárd

részére

[1][FOI #17458 email]

 

 

Tisztelt Bödöny Richárd Úr!

 

Csatoltan megküldöm az alábbi közérdekű adatigénylésre a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által 17205-2/2021/JF iktatószámon elkészített
válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Müller Cecília

országos tisztifőorvos megbízásából

   

[2]cid:[email protected] Pásti Mónika

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Országos Tisztifőorvosi Titkárság

1097 Budapest, Albert Flórián út
2-6.

Tel.: +36 1 476 1221

E-mail: [3][NNK request email]

[4][email address];

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bödöny Richárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.