A szentendrei HÉV vonal megállóiban elhelyezett új utastájékoztató táblák beszerzésére vonatkozó szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a szentendrei HÉV vonal (5-ös vonal) megállóiban elhelyezett új utastájékoztató táblák (vitrinek) beszerzésére vonatkozó szerződéseket. Kifejezetten érdekel, hogy hány darab vitrin jellegű tábla elhelyezésére került sor, milyen költségen (beszerzési ár plusz a felszerelés költségei), ki volt a kivitelező? Kérném emellett az utastájékoztató táblák beszerzésére kiírt pályázat bemutatását. Kérdezem emellett, hogy készültek-e hasonló jellegű táblák más budapesti tömegközlekedési vonal mellé is, ha igen mely vonalak mellé, összesen hány darab és összesen mekkora költségen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 21.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0002381/2015 

[FOI #3850 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Levélíró!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. február 20-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

 

Budapest, 2015. január 29.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

2 Melléklet

Ügyszám: 0038/0002381/2015 

[FOI #3850 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Levélíró!  

  

A 2015. január 21-én érkezett a szentendrei hév vonal megállóiban
elhelyezett új utastájékoztató táblák beszerzésére vonatkozó közérdekű
adatigénylésre válaszolva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi választ adjuk:

 

Társaságunk az átfogó utastájékoztatás fejlesztés kapcsán modern, stabil,
vandál-biztos, időtálló, LED megvilágítással szerelt vitrineket helyezett
ki a H5, H6, H7, H8, H9 hévvonalakon. Az adatigénylésében érintett hév
vitrinek gyártását, telepítését és beüzemelését a Neonsign Kft. végezte
el.  Összesen 61 darab vitrin került beszerzésre.

 

A beszerzési eljárás során  japán aukciót folytattunk le, aminek
eredményeként alakult ki az 530 000 Ft + Áfa / darab egységár. A projekt
pénzügyi zárása folyamatban van.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hévvonalak mentén elhelyezett vitrinekhez hasonló
utastájékoztató elemeket a BKK Zrt. nem helyezett ki.

 

Kérésének megfelelően ezúton csatoljuk a Neonsign Kft. és a BKK Zrt.
között létrejött szerződés, valamint a pályázat bemutatása érdekében a
vonatkozó beszerzési felhívás másolatát.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. február 16.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.