Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. február 4-17. és 2020. február 3-16. időszakra vonatkozóan a MÁV-Start Zrt. vonatain az utazásaik során a 140-es számú vasútvonalat igénybe vevő utasok:
- milyen viszonylatban utaztak (kiindulási állomástól célállomásig, pl. Csongrád – Kőbánya-Kispest),
- az egyes viszonylatokban hány fő utazott,
- az egyes viszonylatokban utazók milyen számban milyen díjterméket igénybe véve utaztak, megjelölve a kocsiosztályt, a teljesárú vagy kedvezményes jegyet vagy bérletet, a kedvezmény mértékét, a pótjegyeket, a hálózatra szólóan megváltott utazási jogosultságot, vagy a díjmentességre való jogosultságot.

Az adatokat vonatokra lebontva (vonatszám, kiindulási és érkezési állomás és időpont megjelölésével), egyenként, vagy a megjelölt két időszakra külön-külön összesítve, keresést, szerkesztészt és az adatok további feldolgozását lehetővé tévő szabványos elektronikus adatállomány formájában kérjük megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 19.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

Sajtó (ITM), Innovációs és Technológiai Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Szalay Áron!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése