Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2019. február 4-17. és 2020. február 3-16. időszakra vonatkozóan, hogy a MÁV-Start Zrt. vonatain az utazásaik során a 140-es számú vasútvonalat igénybe vevő utasok:
- milyen viszonylatban utaztak (kiindulási állomástól célállomásig, pl. Csongrád – Kőbánya-Kispest),
- az egyes viszonylatokban hány fő utazott,
- az egyes viszonylatokban utazók milyen számban milyen díjterméket igénybe véve utaztak, megjelölve a kocsiosztályt, a teljesárú vagy kedvezményes jegyet vagy bérletet, a kedvezmény mértékét, a pótjegyeket, a hálózatra szólóan megváltott utazási jogosultságot, vagy a díjmentességre való jogosultságot.
Az adatokat vonatokra lebontva (vonatszám, kiindulási és érkezési állomás és időpont megjelölésével), egyenként, vagy a megjelölt két időszakra külön-külön összesítve, keresést, szerkesztést és az adatok további feldolgozását lehetővé tévő szabványos elektronikus adatállomány formájában kérjük megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 18.

Üdvözlettel:
Szász László
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2020. február 18-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2020. 02. 18. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Mellékelten megküldjük a kért adatokat, az alábbi kiegészítéssel:

 

1.      A táblázat  „Összes jegy” nevű munkalapja tartalmazza azokat az
adatokat amelyek megmutatják, hogy milyen viszonylatokon, milyen
kedvezménnyel és milyen kocsiosztályon utaztak az utasok.

 

Az adatok forrása a viszonylatos jegyértékesítési adatbázis. A táblázat a
kérésben megjelölt időintervallumban vásárolt jegyeket tartalmazza, az
utazás tényleges napjára vonatkozó információval nem rendelkezünk. Az
adatok nem tartalmazzák azokat az utasokat, akik:

-      a Budapest-Nyugati – Cegléd szakasz belső utasai;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok, múzeumlátogatásra díjmentesen utazó
diákcsoport);

-      nem gépi kiállítású vagy viszonylat nélküli jeggyel utaznak;

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Utasfő: egy személy egyszeri, egyirányú utazása.

Menettérti jegy utasfője 2 (odaút és visszaút).

A bérletek teljes érvényességi időszakra vonatkozó utasfő teljesítménye
(havi és 30 napos bérlet esetén 52, félhavi bérlet esetén 26) a
megvásárlás napjára kerül rá. Nincs utasfő teljesítménye a feláraknak,
élőállat- és kerékpár díjtermékeknek, valamint a 2-1 osztálykülönbözetnek,
mivel ezekhez mindenképp tartozik utasfő teljesítményt tartalmazó utazási
jogosultság.

Az IC pót-és helyjegy a statisztikában külön pótjegyként és helyjegyként
jelenik meg.

A táblázat vonatszám adatot nem tartalmaz, mivel:

-      nem mindegyik értékesítési rendszer adja át a kezelő/felhasználó
által beállított vonatszámot;

-      a pénztárakban lehetőség van a jegyeket vonat kiválasztása nélkül
is kiadni;

-      a menetjegyek, bérletek és gyorsvonati pótjegyek az érvényességi
idejükön belül bármelyik alkalmas vonaton felhasználhatók, függetlenül a
vásárláskor esetlegesen megadott vonattól.

Ceglédi átszállások, Nyársapát és Nagykőrös állomásra/-ról a nem JÉ
rendszerben vásárolt, Budapest-bérlethez csatlakozó jegyek és bérletek
budapesti végpontja minden esetben Ferihegy, függetlenül a vásárláskor
ténylegesen beállított budapesti állomástól.

 

 

2.      A táblázat „Helyjegyek vonatonként” nevű munkalapja a helyközponti
adatokból a kötelező helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltsági
adatai tartalmazza naponta, vonatszámonként és viszonylatonként.

A napok a tényleges közlekedési napot jelentik. Mivel a helyfoglalások egy
– statisztikailag sem elhanyagolható – része elővételben történik, az itt
kapott számok nem egyeznek meg az előző táblázatban látható felár
adatokkal.

A 1575/1576 sz. vonatoknál csak azokat a viszonylatokat vettük figyelembe,
amik a 140-es vonalat is érintették. A Budapest-Nyugati – Cegléd szakasz
belső viszonylatainál csak a Budapest – Szeged között közlekedő vonatokat
vettük figyelembe.

 

A hálózatra szólóan megváltott utazási jogosultságot, vagy a
díjmentességre való jogosultságot tekintettel arra, hogy ezekben az
esetekben nem történik viszonylatot is tartalmazó jegyvásárlás, így nem
határozható meg az érintett utasok száma, ezért ilyen adatot nem tudunk
adni.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése