Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schneller Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Szabadág téri volt szovjet emlékmű elbontása

Schneller Judit made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Schneller Judit to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy - tekintettel az ukrajnai eseményekre - mikorra tervezik a Szabadág téri volt szovjet emlékmű elbontását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt  Schneller Judit !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-44674 /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal  Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Ezúton tájékoztatom, hogy "Fejezzük ki szolidaritásunk Oroszországgal!" címmel tüntetést hívtak össze 2022. április 30-ra, szombatra 14 órára.éppen a Szabadság térre. A BRFK szerint „a gyülekezési hatóság a hatályos jogszabályi környezetre figyelemmel megvizsgálta a bejelentést és annak tartalmát, amelynek eredményeképpen megállapítható, hogy a gyülekezési jogról szóló törvényben a gyűlés megtiltására, korlátozására törvényes lehetőség nincs.”
Ezen rendezvény megtartása is indokolja az eredeti adatkérésben jelzett intézkedés mielőbbi végrehajtását, de legalább az emlékmű eltakarását.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Schneller Judit !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 45247 /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

"A Szabadág téri volt szovjet emlékmű elbontása" tárgyú közérdekű adatigénylésem megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály (Infotv.) értelmében a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal adatgazdának 2022. május 5-ig kellett volna a választ megküldeni. Kérem mielőbb pótolják!

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt  Schneller Judit!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-51764/2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Schneller Judit!

 

A Szabadság téri volt szovjet emlékmű elbontásával kapcsolatban benyújtott
kérdésére válaszul megküldöm Budapest Főváros főjegyzőjének levelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Tisztelt Srajber Beáta dr.!

Lehet a Szabadság tér a szabadság tere, amíg ott áll a szovjet emlékmű?
https://index.hu/velemeny/2021/11/04/leh...

Egy szovjet emlékmű sem maradhat a fővárosban - Lettországban
https://infostart.hu/kulfold/2022/05/14/...

Kijev lebontja az orosz-ukrán barátságot jelképező szovjet korszak emlékművét
https://androbit.net/kijev-lebontja-az-o...

Szétzúzzák a szovjet emlékműveket a lengyelek
https://24.hu/kulfold/2017/06/22/szetzuz...

Valakik kék-sárgára mázolták a Pozsony feletti szovjet katonai emlékművet
https://azonnali.hu/cikk/20220303_valaki...

Szembeszegült egy prágai polgármester az orosz külüggyel, nem állítja helyre a megrongált szovjet emlékművet
https://azonnali.hu/cikk/20190823_szembe...

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Schneller Judit!

 

A Szabadság téri volt szovjet emlékmű elbontásával kapcsolatban megküldött
 levelére válaszul ismételten megküldöm Budapest Főváros főjegyzőjének
levelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

telefon: +36 1 327 1454

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Schneller Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.