A sífutó- és szánkópálya beruházással kapcsolatos dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Szaniszló réten kialakítani tervezett sífutópálya és az Anna rétre tervezett hobbi szánkópálya tervezésére kiírt ajánlat-tételi felhívásban foglaltak alapján kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni az alábbi dokumentumokat:
1. A „Normafa Koncepció Terv 205 tanulmányterv, 2. bővített változat” megnevezésű dokumentumot;
2. Az 1. pontban megjelölt tanulmányterv elfogadásáról szóló bármely önkormányzati testület üléséről szóló jegyzőkönyv másolata;
3. A sífutópálya és a szánkó pálya beruházást megalapozó bevételi, kiadási és költség, valamint megtérülési számítások;
4. A Hegyvidéki Önkormányzat által megalapított, a Téli Sportokkal Kapcsolatos Környezeti Hatásokat Vizsgáló Testület állásfoglalása a tervezett sífutópálya és szánkópálya beruházással kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 10.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Kocsis Natasa dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

  • Attachment

    image001.png

    19K Download

  • Attachment

    V lasz K z rdek adatig nyl s A s fut s sz nk p lya beruh z ssal kapcsolatos dokumentumok.pdf

    26K Download View as HTML

 

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

JEGYZO, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter Úr!

A jegyzőt helyettesítő dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző megbízásából csatoltan megküldöm a lenti közérdekű adatigénylésére a választ.

A mellékletet annak méretére figyelemmel külön e-mailben küldöm meg.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5109
Tel: (+36) 70 9389621
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

JEGYZO, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

A jegyzőt helyettesítő dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző megbízásából
csatoltan megküldöm a lenti közérdekű adatigénylésére adott válasz
mellékletének első részét.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése

JEGYZO, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

A jegyzőt helyettesítő dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna aljegyző megbízásából
csatoltan megküldöm a lenti közérdekű adatigénylésére adott válasz
mellékletének második részét.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése