A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzemének működésével kapcsolatos iratok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a 2017-től ezen adatigénylés időpontjáig keletkezett, a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzemmel (Göd, Ipartelep hrsz., 6980), az üzem működésével, az üzem zajszennyezésével kapcsolatos benyújtott panaszok, bejelentések dokumentumait, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal ezzel kapcsolatos intézkedéseinek dokumentumait.

2.) a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem (Göd, Ipartelep hrsz., 6980) működésével kapcsolatos, a Pest megyei Kormányhivatal mint illetékes szakhatóság által végzett hatósági vizsgálatok, ellenőrzések dokumentumait, melyek 2017-től ezen adatigénylés időpontjáig keletkeztek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 12.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
újságíró
www.atlatszo.hu

Dr. Ecker Anikó, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Bodnár Zsuzsa részére
adatigénylő
elektronikus úton
Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Radich Orsolya főosztályvezető asszony megbízásából mellékelten küldöm
a Pest Megyei Kormányhivatal PE/025/642-26/2018. ügyiratszámú
tájékoztatását.
Üdvözlettel:
>>>

Feladó: Bodnár Zsuzsa <[FOI #11622 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Pest Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál" <[Pest Megyei Kormányhivatal request email]>
Dátum: 2018. 09. 12. 20:13
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi
üzemének működésével kapcsolatos iratok

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.) a 2017-től ezen adatigénylés időpontjáig keletkezett, a SAMSUNG SDI
Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzemmel (Göd,
Ipartelep hrsz., 6980), az üzem működésével, az üzem zajszennyezésével
kapcsolatos  benyújtott panaszok, bejelentések dokumentumait, valamint a
Pest Megyei Kormányhivatal ezzel kapcsolatos intézkedéseinek
dokumentumait.
2.) a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem
(Göd, Ipartelep hrsz., 6980) működésével kapcsolatos, a Pest megyei
Kormányhivatal mint illetékes szakhatóság által végzett hatósági
vizsgálatok, ellenőrzések dokumentumait, melyek 2017-től ezen adatigénylés
időpontjáig keletkeztek. 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtéríts kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segtő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. szeptember 12.
Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
újságíró
www.atlatszo.hu
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11622 email]
Ha a(z) Pest Megyei Kormányhivatal nem a(z) [Pest Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Dr. Ecker Anikó!

Kérem, a jogszabályok szerinti határidőn belül szíveskedjék válaszolni a szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Dr. Ecker Anikó!

A szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre még nem kaptam választ. A jogszabályok szerint legkésőbb október 11-én választ kellett volna kapnom. Kérem, hogy a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
www.atlatszo.hu

Tisztelt Dr. Ecker Anikó!

A szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre a jogszabályok szerint már választ kellett volna kapnom. Az elmaradt válasz miatt már küldtem figyelmeztetést okt. 12-én a Kormányhivatalnak. Kérem, hogy adatigénylésemre a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Dr. Ecker Anikó, Pest Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Levélíró!

Kérem, hogy 2018. október 15. napjától a Jogi Osztályt érintő ügyekben dr. Bittsánszky Géza mb. főosztályvezető urat ([email address]), közérdekű adatigénylésekkel összefüggő ügyekben dr. Fehér Edina igazgató asszonyt keresse, akik leveleimet nem kapják meg automatikusan.

Köszönettel és üdvözlettel:
dr. Ecker Anikó

Üdvözlettel:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Ecker Anikó!

A szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre a jogszabályok szerint már választ kellett volna kapnom. Az elmaradt válasz miatt már küldtem figyelmeztetést okt. 12-én a Kormányhivatalnak. Kérem, hogy adatigénylésemre a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Fehér Edina!

Kérem, hogy adatigénylésemre, melyet a Pest Megyei Kormányhivatalnak szeptember 12-én küldtem, a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Szeptember 12-ei adatigénylésemre 30 napon túl sem kaptam írásbeli választ, holott a jogszabályok szerint a választ már meg kellett volna kapnom. Kérem, az adatigénylésemre szíveskedjék azonnal válaszolni.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Kelt: 2018. október 17.
Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az adatigénylésemet több mint 30 napja nyújtottam be, a törvény szerint már régen választ kellett volna kapnom.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 19.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a dokumentumokat, amitet 41 nappal ezelőtt kértem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 23.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a dokumentumokat, amitet 42 nappal ezelőtt kértem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 24.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

44 nap.

Kelt: 2018. október 26.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszolni a szeptember 12-én, immár 47 napja küldött adatigénylésemre. Felhívom figyelmét, hogy a jogszabályok szerint 17 napja választ kellett volna kapnom az adatigénylésre. Tájékoztatom, hogy késlekedés és a jogsérelem miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 29.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Kérem, hogy a szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre válaszolni szíveskedjék.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 25.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Pest Megyei Kormányhivatal's handling of my FOI request 'A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzemének működésével kapcsolatos iratok'.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_sa...

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Dr. Pércsi Éva, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Bodnár Zsuzsa részére
adatigénylő
elektronikus úton
Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Fehér Edina igazgató asszony megbízásából mellékelten küldöm a Pest
Megyei Kormányhivatal PE/025/642-45/2018. ügyiratszámú
tájékoztatását.
Üdvözlettel:
dr. Pércsi Éva
adatvédelmi tisztviselő

Dr. Pércsi Éva, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Bodnár Zsuzsa részére
adatigénylő
elektronikus úton
Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Fehér Edina igazgató asszony megbízásából mellékelten küldöm a Pest
Megyei Kormányhivatal PE/025/642-45/2018. ügyiratszámú
tájékoztatását.
Üdvözlettel:
dr. Pércsi Éva
adatvédelmi tisztviselő

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

A jogszabályokkal ellentétesen, több mint két hónapos késéssel kaptam választ a szeptemberi adatigénylésemre. A válaszlevél nem tartalmazza az általam kért dokumentumokat. Az adatigénylésemben a 2017-től az adatigénylés időpontjáig keletkezett, a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzemmel, az üzem működésével, az üzem zajszennyezésével kapcsolatos benyújtott panaszok, bejelentések dokumentumait, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal ezzel kapcsolatos intézkedéseinek dokumentumait kértem. A nekem küldött dokumentumok között egyetlen ilyen dokumentum sincsen. Az adatigénylésemben ezen kívül kértem a PMKH szakhatósági vizsgálatainak, ellenőrzéseinek dokumentumait is. Ehelyett a SAMSUNG SDI gödi akkumulátorgyára szakhatósági engedélyeit, az engedély kiadásához kapcsolódó állásfoglalások dokumentumait küldték el.
A hiányzó adatok miatt értesítem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, mely már korábban, az elmaradt adatszolgáltatás ügyében tett bejelentésem nyomán megkereste Önöket.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 16.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

PMKH-KTF Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

5 Melléklet

 

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links