A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzemének működésével kapcsolatos iratok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gödi Önkormányzat és a Samsung SDI Magyarország Zrt. között 2016. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig kötött együttműködési megállapodások, szerződések dokumentumait, valamint a Samsung SDI gödi építkezésével és működésével kapcsolatos, a magyar kormányzat által a Gödi Önkormányzatnak küldött írásos dokumentumokat (szerződéstervezeteket, rendeleteket, leveleket).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
újságíró
www.atlatszo.hu

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Augusztus 20-án közérdekű adatigénylést küldtem a Polgármesteri Hivatalnak, melyre a válaszadás határideje a jogszabályok szerint szeptember 4-e. Kérem, hogy a mai napon az adatigénylésre válaszolni szíveskedjék.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 4.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_SAMSUNG_SDI_Magyar?=
=?UTF-8?Q?orsz=C3=A1g_Zrt._g=C3=B6di_=C3=BCzem=C3=A9nek_m=C5=B1k=C3=B6?=
=?UTF-8?Q?d=C3=A9s=C3=A9vel_kapcsolatos_iratok?=
Date: Tue, 4 Sep 2018 17:02:52 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAErF+T7Ou/tFqfhEYRm0ua/[email protected]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHJtfF1YpM+iWfhbhJzAzc5mEfZv6T1VDtw
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?V=C3=A1rosh=C3=A1za_-_G=C3=B6di_Polg=C3=A1rmesteri_H?=
=?UTF-8?Q?ivatal?= <[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt C=C3=ADmzett!

Csatoltan megk=C3=BCld=C3=B6m a t=C3=A1rgyi adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre =
adott v=C3=A1laszt.

Tisztelettel,

dr. Szinay J=C3=B3zsef
c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91

G=C3=B6di Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
2131 G=C3=B6d, Pesti =C3=BAt 81.
Internet: www.god.hu
E-mail: [email address]
Telefon: +3627/530-030
Fax: +3627/345-279

=EF=81=90 Miel=C5=91tt kinyomtatn=C3=A1 ezt az e-mailt, =
k=C3=A9rj=C3=BCk, gondoljon k=C3=B6rnyezet=C3=A9re.
Before printing this e-mail, please consider your environmental =
responsibility.

Ezen =C3=BCzenet =C3=A9s annak b=C3=A1rmely csatolt anyaga bizalmas, =
jogi v=C3=A9delem alatt =C3=A1ll, a nyilv=C3=A1nos =
k=C3=B6zl=C3=A9st=C5=91l v=C3=A9dett. Az =C3=BCzenetet =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a c=C3=ADmzett, illetve az =C3=A1ltala =
meghatalmazottak haszn=C3=A1lhatj=C3=A1k fel. Ha =C3=96n nem az =
=C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =C3=BAgy k=C3=A9rj=C3=BCk, hogy telefonon, =
vagy e-mail-ben =C3=A9rtes=C3=ADtse err=C5=91l az =C3=BCzenet =
k=C3=BCld=C5=91j=C3=A9t =C3=A9s t=C3=B6r=C3=B6lje az =C3=BCzenetet, =
valamint annak =C3=B6sszes csatolt mell=C3=A9klet=C3=A9t a =
rendszer=C3=A9b=C5=91l. Ha =C3=96n nem az =C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =
abban az esetben tilos az =C3=BCzenetet vagy annak b=C3=A1rmely csatolt =
mell=C3=A9klet=C3=A9t lem=C3=A1solnia, elmentenie, az =C3=BCzenet =
tartalm=C3=A1t b=C3=A1rkivel k=C3=B6z=C3=B6lnie vagy azzal =
vissza=C3=A9lnie.

This message and any attachment are confidential and are legally =
privileged. It is intended solely for the use of the individual or =
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If =
you are not the intended recipient, please telephone or email the sender =
and delete this message and any attachment from your system. Please note =
that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon =
the information contained in and transmitted with this e-mail by or to =
anyone other than the recipient designated above by the sender is =
unauthorised and strictly prohibited.

=20

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

A küldött levél olvashatatlan , mellékletet nem tartalmaz.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

Ezt a levelet kaptam, kérem, fordítsák le:

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_SAMSUNG_SDI_Magyar?=
=?UTF-8?Q?orsz=C3=A1g_Zrt._g=C3=B6di_=C3=BCzem=C3=A9nek_m=C5=B1k=C3=B6?=
=?UTF-8?Q?d=C3=A9s=C3=A9vel_kapcsolatos_iratok?=
Date: Tue, 4 Sep 2018 17:02:52 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAErF+T7Ou/tFqfhEYRm0ua/[email protected]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHJtfF1YpM+iWfhbhJzAzc5mEfZv6T1VDtw
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?V=C3=A1rosh=C3=A1za_-_G=C3=B6di_Polg=C3=A1rmesteri_H?=
=?UTF-8?Q?ivatal?= <[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt C=C3=ADmzett!

Csatoltan megk=C3=BCld=C3=B6m a t=C3=A1rgyi adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre =
adott v=C3=A1laszt.

Tisztelettel,

dr. Szinay J=C3=B3zsef
c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91

G=C3=B6di Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
2131 G=C3=B6d, Pesti =C3=BAt 81.
Internet: www.god.hu
E-mail: [email address]
Telefon: +3627/530-030
Fax: +3627/345-279

=EF=81=90 Miel=C5=91tt kinyomtatn=C3=A1 ezt az e-mailt, =
k=C3=A9rj=C3=BCk, gondoljon k=C3=B6rnyezet=C3=A9re.
Before printing this e-mail, please consider your environmental =
responsibility.

Ezen =C3=BCzenet =C3=A9s annak b=C3=A1rmely csatolt anyaga bizalmas, =
jogi v=C3=A9delem alatt =C3=A1ll, a nyilv=C3=A1nos =
k=C3=B6zl=C3=A9st=C5=91l v=C3=A9dett. Az =C3=BCzenetet =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a c=C3=ADmzett, illetve az =C3=A1ltala =
meghatalmazottak haszn=C3=A1lhatj=C3=A1k fel. Ha =C3=96n nem az =
=C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =C3=BAgy k=C3=A9rj=C3=BCk, hogy telefonon, =
vagy e-mail-ben =C3=A9rtes=C3=ADtse err=C5=91l az =C3=BCzenet =
k=C3=BCld=C5=91j=C3=A9t =C3=A9s t=C3=B6r=C3=B6lje az =C3=BCzenetet, =
valamint annak =C3=B6sszes csatolt mell=C3=A9klet=C3=A9t a =
rendszer=C3=A9b=C5=91l. Ha =C3=96n nem az =C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =
abban az esetben tilos az =C3=BCzenetet vagy annak b=C3=A1rmely csatolt =
mell=C3=A9klet=C3=A9t lem=C3=A1solnia, elmentenie, az =C3=BCzenet =
tartalm=C3=A1t b=C3=A1rkivel k=C3=B6z=C3=B6lnie vagy azzal =
vissza=C3=A9lnie.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekűadat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm az adatigénylésemre adott választ.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa