A Samsung SDI gödi telephelyén egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenysége miatt kiszabott bírság

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pest Megyei Kormányhivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek István u. 1.) Gödi Telephelyén egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység miatt kiszabott 24 500 000 forint bírságról szóló határozatot (OKIR szerinti hat.szám: 05/000050-011/2024., kiadományozás dátuma: 2024.02.01.)

2., A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek István u. 1.) Gödi Telephelyén egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység miatt kiszabott 24 500 000 forint bírság befizetését, a határozatban megszabott feltételeket teljesítését igazoló dokumentumot.

3., A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (Göd, Schenek I. u. 1. ) számára 2024. 01.10.-től jelen adatigénylés időpontjáig kiadott egyéb, szankciót (figyelmeztetést, illetőleg bírságot) tartalmazó összes dokumentumot, valamint a kiszabott bírságok befizetését igazoló dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 2.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

A tájékoztató levelükben hivatkozott jogszabály és kúriai határozat nem indokolja a közadat kiadásának megtagadását.
A Kúria BH 2023.9.214. számú bírósági határozata csak olyan esetekre vonatkozik, amikor a bíróság tesz hivatalból feljelentést.
Válaszukban nem indokolják és nem jelölik meg, hogy milyen eljárásra hivatkozva nem adják ki közadatként az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben mint nyilvános adatbázisban megnevezett határozatot, ahogy arról sem adnak tájékoztatást, hogy milyen bírósági/hatósági eljárás kapcsán szíveskedjek irat-betekintési kérelmet előterjeszteni.

Kérem, hogy a fentiek alapján közadat-igénylésemben kért határozatot szíveskedjék megküldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa