A Samsung SDI gödi akkumulátorgyárára vonatkozó 2021/03-Sz számú Zajvizsgálati Szakvélemény

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) Környezetvédelmi Mérőközpontja által készített, 2021/03-Sz számú zajvizsgálati szakvéleményt (továbbikban: Szakvélemény), annak összes dokumentumával, mérési jegyzőkönyveivel együtt.
A Szakvélemény alapján - a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, PE-06/KTF/00703-126/2021. számú tájékoztatás szerint - a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2132 Göd, Ipartelep, 403. hrsz.; továbbiakban: Zrt.) gödi telephelye nem felel meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában szereplő kertvárosi határértékeknek, valamint megállapította, hogy Alsógöd és az Oázis lakópark is a Zrt. zajvédelmi hatásterületébe tartozik és Alsógöd és az Oázis lakópark irányában zajhatárérték-túllépés állapítható meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel:

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és
Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Tisztelt PMKH KTF Központi!

Emlékeztetem, hogy az augusztus 1-jén küldött adatigénylésem kétszer 45 napra hosszabbított határideje október 29-én lejár.

Kérem, hogy október 29-ig az alábbi benyújtott adatigénylésemre válaszolni szíveskedjék:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) Környezetvédelmi Mérőközpontja által készített, 2021/03-Sz számú zajvizsgálati szakvéleményt (továbbikban: Szakvélemény), annak összes dokumentumával, mérési jegyzőkönyveivel együtt.
A Szakvélemény alapján - a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, PE-06/KTF/00703-126/2021. számú tájékoztatás szerint - a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Samsung SDI Magyarország Zrt. (2132 Göd, Ipartelep, 403. hrsz.; továbbiakban: Zrt.) gödi telephelye nem felel meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában szereplő kertvárosi határértékeknek, valamint megállapította, hogy Alsógöd és az Oázis lakópark is a Zrt. zajvédelmi hatásterületébe tartozik és Alsógöd és az Oázis lakópark irányában zajhatárérték-túllépés állapítható meg.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

5 Melléklet

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és
Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]