A SA-HO Kft. dunakeszi hulladéklerakója működésével kapcsolatos iratok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Pest megyei Kományhivatal Érdi Járási Hivatala ( továbbiakban: Hivatal) PE- 06/KTF/21104- 4/2018 ügyiratszámú dokumentuma szerint a SA-HO Kft. nem nyújtotta be a Hivatalnak a 2017-es évre vonatkozó összefoglaló jelentését hulladékgazdálkodási tevékenységéről. Kérem, szíveskedjék megküldeni számomra a Hivatal ez ügyben a Sa-Ho Kft. számára illetve a dunakeszi önkormányzat számára megküldött dokumentumait (a hatósági eljárás illetve hatósági vizsgálatok során keletkezett helyszíni szemlék jegyzőkönyveit, leveleket, felszólításokat, végzéseket, stb).

2. A Sa-HO kft. dunakeszi hulladéklerakójának működésével kapcsolatos bejelentések, panaszok ( a 2016-os, 2017-es és 2018-as évben Dunakeszi Önkormányzat által tett bejelentések, valamint egyéb lakossági vagy hatósági bejelentések, panaszok ) nyomán a Hivatal által végzett vizsgálatok és eljárások során keletkezett dokumentumokat, melyek 2016-tól ezen adatigénylés benyújtásának napjáig keletkeztek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!
Közérdekű adatigénylésemre adandó válaszának határideje a mai nap, augusztus 13-a. Kérem, a jogszabályoknak megfelelően a mai napon válaszolni szíveskedjék.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 13.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

PMKH-KTF Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

 

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links

Tisztelt PMKH-KTF!

Július 27-én közérdekű adatigénylést adtam be a PMKH-KTF-nek, amire a jogszabályok szerint augusztus 13-ig választ kellett volna kapnom. Mivel nem kaptam választ, ezért figyelmeztetést küldtem a PMKH-KTF-nek hogy teljesítse a jogszabályban előírt válaszadási kötelezettségét. Csak augusztus 15-én kaptam választ, miszerint a PMKH-KTF 15 nap hosszabbítást kér a válaszadásra az általam kért nagyszámú dokumentum miatt.
A válaszadási határideje július 28-án beadott kérelmemre augusztus 28-a volt, a PMKH-KTF augusztus 15-én írt válaszlevele alapján augusztus 30-a, ezért kérem, hogy legkésőbb a holnapi napon az adatigénylésemre válaszolni szíveskedjék. Amennyiben az adatok mennyisége miatt nem tudja a Tisztelt PMKH-KTF a válaszát elektronikus levélben elküldeni, az általam kért dokumentumokat a Kimittud.atlatszo.hu oldalára feltölti szíveskedjék. Kérem, hogy a kért dokumentumokat ne egy CD-re másolják, amit a PMKH-KTF Zöld Pont irodában helyeznek el, hogy ott vegyem át a válaszadási határidő lejárta után, mert a CD-t csak Budapestre való utazással tudom átvenni, lévén, hogy vidéki vagyok.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

PMKH-KTF Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

1.

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links

PMKH-KTF Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

2.

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links