Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek részemre elektronikus úton megküldeni a Hegyvidéki Önkormányzat valamint Penta Kft. és a Pannon Park Forest Kft. között 2021. szeptember 29-én létrejött keretszerződés alapján a rétesező előtti burkolat elbontása és újjáépítése munkákra a keretszerződés VII. fejezet 4.2. pontja szerint kiállított megrendelést és a munkák elvégzését bizonyító teljesítésigazolást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 6.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékeseknek.
Válaszukig szíves türelmét kérem.

 

Üdvözlettel,

 

Varga Ágnes

kommunikációs munkatárs

 

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel.: +36 1 224-5900

 

e-mail: [1][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[2]www.hegyvidek.hu; [3]www.hegyvidekkartya.hu ; [4]www.hegylakomagazin.hu

[5]www.facebook.com/Hegyvidek;
[6]https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

 

[7]fekvő befoglalóval embléma

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel

dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kónya Rita dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés egyetlen dokumentum kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Kónya Rita dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Uram!

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett adatigénylésére hivatkozással csatoltan küldöm a tárgyi munkálatok elvégzésére vonatkozó megrendelőt, tájékoztatom továbbá, hogy Önkormányzatunk a vállalkozó teljesítését elfogadta, a vonatkozó teljesítés-igazolás kiállítására 2023. november 30. napján került sor, amelynek alapján vállalkozó - a már korábban az Ön részére megküldött szerződés keretében - mindösszesen 6.864.455,- Ft + ÁFA vállalkozói díjra jogosult.

Tisztelettel

dr. Kónya Rita
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése