a Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca közötti szakaszán kialakított parkolóhelyek tervezési, engedélyezési dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A XIII. kerület, Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca közötti szakaszán a 45 fokos parkolóhelyek kialakítását elrendelő, jóváhagyó, a kialakítás feltételeit meghatározó döntési és egyéb dokumentumo(ka)t, így különösen a kapcsolódó képviselőtestületi határozatot, közlekedéshatósági döntést vagy jóváhagyást, illetékes szervezeti egység döntését, utasítását vagy jóváhagyását.

2. A megjelölt szakasz jóváhagyott tervezési és kivitelezési dokumentációját.

3. Az elvégzett munka átvételi dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 18.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

4 Melléklet

Marinov Péter úr
részére

Tisztelt Adatkérő!

A Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca közötti szakaszán 45
fokos parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban benyújtott közérdekű
adatkérésére az alábbi választ adom.

A Fővárosi Mérnöki Tervező Rt. 1998. augusztusában készítette el a Szent
István krt. – Váci út – Radnóti Miklós utca – Újpest rakpart által
határolt területen a parkoló jegykiadó automaták telepítése kiviteli
tervét és a forgalomtechnikai helyszínrajzot (1. számú melléklet), mely a
45 fokos parkolást tartalmazta az érintett utcaszakaszon. A XIII. kerület
Szent István krt. – Váci út – Victor Hugo utca – Újpest rakpart, Jászai
Mari tér által határolt területe, beleértve a Szent István krt.
kivételével a határoló utakat és tereket, 1999. augusztus 31. napjától
része a Főváros közterületein várakozást akkoriban szabályozó 38/1993.
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének, mely a díjfizetéssel
érintett területeket és azok díjtételeit határozta meg.

A 2014-ben készült forgalomtechnikai tervek szintén – a már kialakított
rendnek megfelelően – a 45 fokos parkolást tartalmazták (2. számú
melléklet). A terveket a Budapesti Közlekedési Központ hagyta jóvá. A
tervek forgalomtechnikai megfelelőségének megítélése Budapesten a Fővárosi
Önkormányzat hatásköre, valamint a megbízásából eljáró gazdasági társaság
feladata és felelőssége.

A felfestési és forgalomtechnikai munkák elvégzéséről szóló teljesítés
igazolási jegyzőkönyvet csatolmányként megküldjük (3. számú melléklet).

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Vezérigazgatóság

[1]www.kozszolgaltato.bp13.hu

[2]zrt_logo

 

 

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

1. A XIII. kerület, Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca
közötti szakaszán a 45 fokos parkolóhelyek kialakítását elrendelő,
jóváhagyó, a kialakítás feltételeit meghatározó döntési és egyéb
dokumentumo(ka)t, így különösen a kapcsolódó képviselőtestületi
határozatot, közlekedéshatósági döntést vagy jóváhagyást, illetékes
szervezeti egység döntését, utasítását vagy jóváhagyását.

 

2. A megjelölt szakasz jóváhagyott tervezési és kivitelezési
dokumentációját.

 

3. Az elvégzett munka átvételi dokumentációját.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2020. január 18.

 

Üdvözlettel:

 

Marinov Péter

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[3][FOI #13918 email]

 

Ha a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. nem a(z)
[4][XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [7]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.kozszolgaltato.bp13.hu/
3. mailto:[FOI #13918 email]
4. mailto:[XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Tisztelt Szabó Tamás!

Köszönöm az adatigénylésemre megküldött anyagokat.

Kérem, a még megválaszolatlanul hagyott adatkéréshez (lásd: 1. pont - A XIII. kerület, Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca közötti szakaszán a 45 fokos parkolóhelyek kialakítását elrendelő, jóváhagyó, a kialakítás feltételeit meghatározó döntési és egyéb dokumentumo(ka)t, így különösen a kapcsolódó képviselőtestületi határozatot, közlekedéshatósági döntést vagy jóváhagyást, illetékes szervezeti egység döntését, utasítását vagy jóváhagyását.) tartozó dokumentumok pótlását.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Marinov Péter Úr!

Ahogyan azt a közérdekű adatkérésére adott válaszban is leírtuk, a 45 fokos parkolási kialakítást a Fővárosi Mérnöki Tervező Rt. által 1998-ban készített tervek tartalmazták. A tervek 22 évesek, abban az időszakban még nem társaságunk látta el a parkolással kapcsolatos önkormányzati feladatokat. További iratokkal az 1998-as terven kívül nem rendelkezünk.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Vezérigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 9-15. (Lehel Csarnok - Galéria szint)
+36-30/848-3449
www.kozszolgaltato.bp13.hu

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Marinov Péter" <[FOI #13918 email]>
Címzett: "Szabó Tamás" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Szerda, 2020. Február 5. 11:15:09
Tárgy: Re: KözAdat Közérdekű adat igénylések XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. adatgazdánál

Tisztelt Szabó Tamás!

Köszönöm az adatigénylésemre megküldött anyagokat.

Kérem, a még megválaszolatlanul hagyott adatkéréshez (lásd: 1. pont - A XIII. kerület, Radnóti Miklós utca Tátra utca és Pannónia utca közötti szakaszán a 45 fokos parkolóhelyek kialakítását elrendelő, jóváhagyó, a kialakítás feltételeit meghatározó döntési és egyéb dokumentumo(ka)t, így különösen a kapcsolódó képviselőtestületi határozatot, közlekedéshatósági döntést vagy jóváhagyást, illetékes szervezeti egység döntését, utasítását vagy jóváhagyását.) tartozó dokumentumok pótlását.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

idézett részek megjelenítése