A Quaestor cégcsoporttal történő pénzügyi műveletekkel kapcsolatos információk

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. április 1-jei közleménye szerint: „Mint azt Szijjártó Péter miniszter hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: miután a miniszterelnöki útmutatásnak megfelelően megszületett a döntés arról, hogy a KKM és az MNKH Zrt. megszünteti a számláit a Quaestornál, a döntést a KKM jelezte a Quaestor felé. A Quaestor azonban nem várta meg a Kereskedőház hivatalos értesítését, hanem az állampapírokat eladta, és a készpénzt átutalta a Kereskedőház számlájára. Erre azonban a Quaestornak senki nem adott felhatalmazást”.

Ezen sajtóközlemény kapcsán kérem az alábbi közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közlését:

1. Kérem, küldjék meg részemre a sajtóközleményben hivatkozott miniszterelnöki útmutatót másolatban
2. Kérem, küldjék meg részemre a KKM olyan döntésének a másolatát, amely a Quaestor Csoporthoz tartozó bármely jogi személlyel, de különösen a Quaestor Értékpapírkereskedelmi Zrt.-vel fennálló jogviszony megszüntetése tárgyában született meg.
3. Kérem, küldjék meg részemre a KKM összes olyan döntésének a másolatát, amely a Quaestor Csoporthoz tartozó bármely, de különösen a Quaestor Értékpapírkereskedelmi Zrt.-vel kötött jogviszonnyal kapcsolatosan született meg 2015. január 1-je óta. Ezen jogviszonnyal kapcsolatosnak tekintek minden, a felek közötti jogviszony alapján a felek között vagy a KKM rendelkezése alapján a Quaestor Értékpapírkereskedelmi Zrt. által végrehajtandó pénzügyi vagy befektetési tranzakcióra vonatkozó dokumentációt.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 8.

Üdvözlettel:
Pápa Levente

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

3 Melléklet

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Uram!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

idézett részek megjelenítése