Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön László Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Publimont Kft szerződése

We're waiting for László Gábor to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Publimont Kft-vel 2021-ben kötött szerződés beszerzési/megrendelési dokumentációját - ajánlattételi felhívás, versenytársak ajánlatai, megrendelője, etc.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 9.

Üdvözlettel:

László Gábor

Noreply, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!
Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre
továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.
Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek,
bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem
írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást
megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek
jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt
esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.
Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy
arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban
vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk
(kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel
stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.
Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az
Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Szekeresné Acsai Emese, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt László Gábor Úr!
Csatoltan megküldöm a 2021. november 9. napján küldött közérdekű
adatigénylésével kapcsolatos tájékoztatást.
Tisztelettel:
dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző
megbízásából,
Szekeresné Acsai Emese
asszisztens
Jegyzői titkárság
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Cím: Budapest, 1113 Bocskai út 39-41.
Tel.: +36 1 372 4522
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: László Gábor <[FOI #19165 email]>
Elküldve: 2021. november 9., kedd 1:16
Címzett: hivatal <[Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - A Publimont Kft szerződése - Budapest XI.
kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 
Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Publimont Kft-vel 2021-ben kötött szerződés beszerzési/megrendelési
dokumentációját - ajánlattételi felhívás, versenytársak ajánlatai,
megrendelője, etc.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november  9.

Üdvözlettel:

László Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #19165 email]

Ha a(z) Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön László Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.