A polgármester elérhetősége

Stitzné Koren Zsuzsanna made this Közérdekűadat request to Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Stitzné Koren Zsuzsanna

Tisztelt Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Pázmánd Község Önkormányzatának polgármesterének mi a hivatalos neve? Milyen aláírással ír alá hivatalosan, az aláírási címpéldányán mi áll?
Tekintettel arra, hogy néha dr Reichenbach Mónika, helyenként dr Virányiné dr. Reichenbach Mónika néven ír alá, nem egyértelmű, hogy mi a hivatalos neve.

Kérem továbbá, hogy a pázmándi polgármester hivatalos e-mail elérhetőségét jelöljék meg nekem. Minden képviselőnek és az alpolgármestereknek is van saját nevük szerinti e-mailcíme, a polgármester esetében nem találtam ilyet a honlapon. Nem tudni, hogy a polgármesternek címzett levelet hova kell címezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 25.

Üdvözlettel:

Stitzné Koren Zsuzsanna

Pázmándi Polgármesteri Hivatal, Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Stitzné Koren Zsuzsanna!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére válaszunkat.

Tisztelettel:
Pázmánd Község Önkormányzata

idézett részek megjelenítése