Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dzerzsinszkij Félix, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A polgármester, alpolgármester, jegyző és a képviselő testület tagjai számára jutatott pénzbeli jutalmak

Várjuk, hogy Dzerzsinszkij Félix elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Dzerzsinszkij Félix

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy ismertesse 5 évre visszamenőleg a polgármester, alpolgármester, jegyző és a képviselő testület tagjai számára jutatott pénzbeli jutalmat, személyenkénti bontásban. Kérem továbbá azt is, hogy válaszában a jutalom kifizetésének idejét, valamint annak rendszerességét vagy eseti jellegét is tüntesse fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május

Üdvözlettel,
Dzerzsinszkij Félix

Jegyző, Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a tárgyhoz kapcsolódó tájékoztatást.

Tisztelettel:

Dr. Kóder László

jegyző

2024.05.24. 9:39 keltezéssel, Dzerzsinszkij Félix írta:

idézett részek megjelenítése

> -------------------------------------------------------------------

Jegyző, Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a tárgyhoz kapcsolódó tájékoztatást.

Tisztelettel:

Dr. Kóder László

jegyző

2024.05.24. 9:39 keltezéssel, Dzerzsinszkij Félix írta:

idézett részek megjelenítése

> -------------------------------------------------------------------

Jegyző, Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
tájékoztatást.

Tisztelettel:

dr. Kóder László

jegyző

2024.05.24. 9:39 keltezéssel, Dzerzsinszkij Félix írta:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy ismertesse 5 évre visszamenőleg a polgármester, alpolgármester, jegyző és a képviselő testület tagjai számára jutatott pénzbeli jutalmat, személyenkénti bontásban. Kérem továbbá azt is, hogy válaszában a jutalom kifizetésének idejét, valamint annak rendszerességét vagy eseti jellegét is tüntesse fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg.Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május

Üdvözlettel,
Dzerzsinszkij Félix

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[1][email cím]

Is [2][Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail] the wrong address for Közérdekűadat requests to Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email cím]
2. mailto:[Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dzerzsinszkij Félix, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.