Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Lóránt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A piaci ár alátámasztásához bekért, beszerzést megalapozó indikatív ajánlatok

Várjuk, hogy Horváth Lóránt elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. mint Ajánlatkérő, a GINOP 6.2.6-20-2020-00001 "Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák" kiemelt projekt keretén belül, 2021. augusztus 6-án indított „Ágazati kompetenciamérés és képzések lebonyolítása” tárgyú közbeszerzési eljárást.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a piaci ár alátámasztásához kapcsolódó, Kedvezményezett által bekért, beszerzést megalapozó indikatív ajánlatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 12.

Üdvözlettel:

Horváth Lóránt

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/17046/2021- közérdekű adatigénylés

 

 

Horváth Lóránt részére

[FOI #18990 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2021.10.12.-én érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné, ezért a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel az adatigénylésével összefüggésben a
válasz megküldésére 45 napon belül kerül sor.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály

[1][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pénzügyminisztérium!
Tisztelt Közigazgatási Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Osztály!

Sajnálattal értesültem válaszukban arról, hogy közérdekű adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátást veszélyezteti, ezért annak megválaszolására további 45 napra van szükségük.

Tájékoztatom Önöket, hogy az általam kért indikatív ajánlat(ok) már rendelkezésükre állnak, hiszen a “GINOP 6.2.6-20-2020-00001 "Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák" kiemelt projekt támogatási szerződését megelőzően, az IKK a költségvetésük megalapozásához ezeket bekérte az általa kiválasztott piaci szereplőktől, majd alátámasztásul megküldte azokat az Önök részére. Ennek megfelelően az információ megosztása nem igényel többet egy e-mail megküldésére fordítandó időnél.

Tájékozatom Önöket továbbá, hogy az Alkotmánybíróság 15/2021. (V.13.) határozata alapján adatkezelő az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdéseinek alkalmazása során köteles rögzítenie azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Kérem, hogy - tekintettel az eltelt 15 napos törvényi határidőre - 2 napon belül küldjék meg számomra tételesen, hogy a “GINOP 6.2.6-20-2020-00001 "Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák" kiemelt projekttel foglalkozó munkatársak mely veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységét akadályozza a bizonyosan rendelkezésre álló információ megküldése részemre.

Tekintettel arra, hogy a kért információknak bizonyosan rendelkezésre kell állniuk az adatigénylés pillanatában, továbbá, hogy válaszukban eltértek az AB fent ismertetett döntésétől, válaszukat elfogadni nem tudom. Amennyiben két napon belül nem küldik meg részemre a kért információkat, vagy nem pontosítják hosszabbítási igényüket a szükséges részletek megosztásával, válaszukat kénytelen vagyok az adatigénylés teljesítése megtagadásaként értékelni, és jogorvoslattal élni.

Kelt., 2021. november 3.

Üdvözlettel:

Horváth Lóránt

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/17046/2021- közérdekű adatigénylés

 

 

Horváth Lóránt részére

[1][FOI #18990 email]

 

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2021.10.12-én érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése
a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is
veszélyeztetné, ezért a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján a
válaszadási határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

[2]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/17046/2020 – közérdekű adatigénylés

 

Horváth Lóránt úr részére

[1][FOI #18990 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a
 Pénzügyminisztérium a közérdekű adatigénylésében megjelölt dokumentumok
tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Lóránt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.